Kjøper du en vare finnes angreretten nedfelt i lovverket. I de fleste tilfeller har du mulighet til å heve kjøpet innenfor et spesifikt tidsrom, dersom du angrer. På utleiemarkedet fungerer det dog ikke helt på den samme måten. Det kan hende du havner i en situasjon der du har undertegnet en kontrakt om leie av en bolig, og så skjer det noe som gjør at du angrer deg etterpå.

Det kan være at du ikke fikk studieplassen likevel, fikk tilbud om drømmejobben et annet sted eller noe helt annet.  Da er det dessverre slik at man normalt sett ikke har angrerett på en leiekontrakt som allerede er signert.

Bundet av det du skriver under på

Du er altså juridisk bundet av det du skriver under på. Dersom du, for eksempel, har skrevet under på en tidsbestemt leiekontrakt der leieperioden lyder på ett år, må du betale leie for hele året enten du bor der eller ikke. Den eneste muligheten du har til å bryte en leiekontrakt er dersom det finnes andre grunner til at kontrakten kan gjøres ugyldig. En slik grunn kan være at boligen du har leid er i vesentlig dårligere stand enn det som er avtalt. Her legges det vekt på vesentlig, og du bør være oppmerksom på at kravene er ganske strenge.

I prinsippet kan du altså la være å flytte inn, men du vil ha plikt til å betale husleie frem til oppsigelsestiden er utløpt eller så lenge den tidsbestemte leiekontrakten løper.

Artikkelen fortsetter litt lenger ned  ⇣

I prinsippet kan du la være å flytte inn, men du vil ha plikt til å betale husleie ut oppsigelsestiden eller så lenge en tidsbestemt husleiekontrakt varer.

Utleiers plikt til å begrense tapet

Det kan også være kjekt å vite at utleieren har noe som heter tapsbegrensningsplikt. Dette vil si at vedkommende har plikt til å begrense tapet til leietaker, og dette kan han gjøre ved å forsøke å få inn nye leietakere så snart som mulig. Dersom du som leietaker sier opp leieforholdet, må du betale husleie i oppsigelsestiden, som oftest tre måneder. Skulle derimot utleier klare å få inn en ny leietaker før denne tiden har utløpt, frafaller din plikt til å betale. Leietaker vil i dette tilfellet ha medvirkningsplikt, som blant annet går ut på å stille leieobjektet klart til visning eller lignende.

Unntaket fra regelen

Det finnes et aldri så lite unntak fra regelen om at det ikke er angrerett på leiekontrakter. Dette gjelder i tilfeller der det kan sies at utleierens utleievirksomhet kan klassifiseres som næringsvirksomhet og der avtaleinngåelsen skjer ved fjernsalg eller utenfor fast forretningssted. Det vil for eksempel si at alt foregår per e-post og/eller telefon. I slike tilfeller vil det kunne gjelde en angrefrist på 14 dager i henhold til angrefristloven. Med andre ord gjelder ikke unntaket når utleier er privatperson.

Utleierens angrerett

I henhold til gjeldende lovverk har ikke utleier noen angrerett etter at kontrakten er underskrevet. Den eneste muligheten vedkommende har til å heve kontrakten er dersom det foreligger vesentlig mislighold fra leietakernes side. Ved heving av kontrakten må leietaker flytte ut, men som utleier er det viktig å være klar over at det finnes prosedyrer å følge for at hevingen skal være juridisk riktig.

Alt utleiere behøver for trygge leieforhold

Annonsering til FINN.no, kredittsjekk, leiekontrakt, depositum, innkreving av husleien og mye mer. Fra kr 99/mnd.

Les mer