Hopp til innhold Velkommen til Husleie.no

Spørsmål om faktura og betaling

Før du kontakter oss vennligst se om du finner svar på ditt spørsmål i en av seksjonene under. Finner du ikke svar på det du lurer på så send oss gjerne en e-post, eventuelt kontakt oss på telefon. Du finner kontaktopplysninger nederst på denne siden. 

Leietakers ofte stilte spørsmål om forvaltning og betaling av husleien

Først må du varsle utleier om at du ikke klarer å betale husleien innen forfallsdato. Deretter så må utleier varsle Husleie.no ved å sende en e-post til faktura@husleie.no slik at vi kan justere vår oppfølging av kravet.
Noen ganger kan e-poster havne i søpplefilteret i din epostkonto, sjekk der først. Har du aktivert e-faktura så sjekker du nettbanken. Finner du ikke ut av dette så kan spørsmål om faktura rettes til faktura@husleie.no så kan vi helt sikkert hjelpe deg.
Du må først kontakte utleier og si i fra at du ikke klarer å betale hele husleien. Utleier må så melde fra til post@husleie.no om at vi ikke skal iverksette våre purrerutiner.
Av og til kan det være at våre systemer ikke fanger opp innbetalinger, som for eksempel når du ikke har brukt KID nummer eller fakturanummer eller om du betalte samme dag eller dagen før vi sendte ut purringen. Om du har fått en urettmessig purring så sender du bare en e-post til faktura@husleie.no og vi sjekker status og melder tilbake til deg.
Hvis din utleier har registrert leieforholdet til forvaltning gjennom Husleie.no så det at vi vil stå for fakturering og innkreving av husleien på vegne av han/henne. Du vil da motta månedlige fakturaer for husleien fra oss, og du vil betale til vår konto. Om du er forsinket med betalingen så er de vi som vil stå for purringen.

Utleiers ofte stilte spørsmål om forvaltning og betaling av husleien

Endringer av kontonummer for utleiere kan sendes per epost til post@husleie.no. Du må sende denne e-posten fra den e-postadressen du er registrert med i våre systemer, eventuelt oppgi informasjon om leieforholdet som forvaltes; eksempelvis leieobjektets adresse og leietaker.
For at Husleie.no skal være i stand til å registrere innbetalinger og for å kunne gjennomføre innkreving og purring på manglende innbetaling av husleien må betalingen gå gjennom Husleie.no sin bankkonto. Uten slik informasjon kan vi ikke forvalte leieforholdet ditt.
Dessverre så lar dette seg ikke gjøre, fordi vi da ikke vil være i stand til å monitorere innbetaling av husleie og kunne gjennomføre purringer når det er nødvendig.
Nei, det gjør vi ikke. Betaling av husleien må gå via vår bankkonto for at vi skal være i stand til å monitorere innbetalinger, og kunne iverksette avtalte tiltak (varsler, purring og juridiske tiltak) dersom leietaker ikke betaler. 1 virkedag etter innbetalt husleie er registrert på vår bankkonto så kan utleier forvente å få husleien på sin egen bankkonto.
Du kan være helt trygg på at Husleie.no ikke benytter innbetalt husleie til driften av selskapet. Husleie.no har et krystallklart skille mellom drift og klientmidler. Alle innbetalinger av husleie går direkte inn på en klientmiddelkonto, som er helt separat fra all drift av Husleie.no
Husleie.no purrer leietaker på SMS og e-post 5 dager etter forfall, deretter sendes det varsel om utkastelse etter 15 dager og til slutt så kan det sendes begjæring til Namsmannen for gjennomføring av utkastelse. På det siste steget vil vi informere og søke aksept fra utleier først.
Om det er en varig endring så må du være observant på at husleien kan justeres en gang per år i henhold til Statistisk Sentralbyrås konsumprisindeks. Uansett om det er en varig eller engangsendring av husleien så bistår vi deg gjerne om du sender en e-post til post@husleie.no
Så snart vi har registrert innbetaling av husleien for gjeldende måned i våre systemer så vil vi sende deg en e-post og samtidig overføre husleien til din oppgitte bankkonto. Du kan forvente å ha husleien på din bankkonto 1 virkedag senere.
Det kan være fornuftig, selv om det ikke har noen praktisk betydning for leietaker, at du informerer på følgende måte i boligannonsen: "Leieforholdet forvaltes av Husleie.no, hvilket betyr at innbetaling av husleien blir fulgt opp av de. Husleie.no kan også bistå deg med forskjellige løsninger for depositum/sikkerhet."
Forvaltning, i vår sammenheng, betyr at Husleie.no fakturerer husleien på månedlig basis. Om leietaker ikke betaler i henhold til avtalt forfallstidspunkt følger vi systematisk opp med purringer og juridisk korrekte varsler.
Husleie.no forvalter gjerne leieforhold relatert til næringseiendom. Du følger samme oppskrift som når du registrerer et leieforhold til forvaltning på en privatperson.
Bytter du leietaker så må du avslutte eksisterende forvaltning ved å sende en e-post til post@husleie.no. For at vi skal kunne forvalte det nye leieforholdet så må du registrere et nytt leieforhold til forvaltning.
Ny eier kan overta leieforholdet, men husk at det må skrives ny leiekontrakt og følgelig ny registrering hos Husleie.no
Så snart du har registrert deg som kunde, og betalt honoraret for første måned, så starter vi forvaltningen i henhold til den informasjon som du har oppgitt under registreringen. Neste gang du hører fra oss er når første innbetaling fra leietaker er innbetalt, eventuelt når vi må gjennomføre første purring av leietaker.
Om du har dårlige erfaringer med leietakere som betaler for sent, om du ikke har kunnskap om betalingsoppfølging, om du er ny som utleier og/eller om du har flere boliger som du leier ut så bør du vurdere forvaltning gjennom Husleie.no. Forvaltning gir deg en trygghet for at innkreving av husleien skjer til riktig tid og på riktig måte. Prisen for forvaltning er lav, og du kan når som helst si opp dersom du ikke føler tjenesten er noe for deg. Ønsker du mer informasjon kan du lese mer om forvaltning her .
Nei, leietaker må ikke godkjenne dette. Så snart du har registrert et leieforhold til forvaltning så vil vi informere leietaker om dette per e-post, og han/hun får oppgitt hvilke betalingsrutiner som vil være gjeldende fremover.

Om du ikke finner svar på ditt spørsmål over så kontakt oss gjerne på e-post.

Har du behov for å snakke med oss på telefon så send oss en e-post for å avtale tidspunkt.