Hopp til innhold Velkommen til Husleie.no

Support for leietakere

Før du kontakter oss vennligst se om du finner svar på ditt spørsmål i en av seksjonene under. Finner du ikke svar på det du lurer på så send oss gjerne en e-post, eventuelt kontakt oss på telefon. Du finner kontaktopplysninger nederst på denne siden. 

Leietakers ofte stilte spørsmål om leietakerbevis

Grunnlaget for et leietakerbevis er resultatet av en kredittsjekk. Kredittopplysningsbyrået er pålagt å sende ut såkalt gjenpartsbrev til den personen som er kredittsjekket.
Et leietakerbevis er en ferskvare ettersom det utstedes basert på resultatet av en positiv kredittsjekk. Eventuelle betalingsanmerkninger som registreres på deg som leietaker i tiden etter at kredittsjekken er gjennomført vil vi derfor ikke kunne ta høyde for å utstedelse av leietakerbeviset.
For at vi kan kunne utstede et leietakerbevis fordrer det et positivt resultat av kredittsjekken. Kravet til et positivt resultat er at du har et norsk personnummer, ikke har registrerte, uoppgjorte betalingsanmerkninger og har hatt registrert inntekt i et av de siste tre årene. Om du ikke møter alle disse kriteriene vil du få et negativ resultat av kredittsjekken, og dermed kan vi ikke utstede et leietakerbevis.
Du må betale for tjenesten selv om du ikke blir kredittgodkjent fordi Husleie.no har både faste og variable kostnader knyttet til levering av denne tjenesten. For at du ikke skal pådra seg unødvendige kostnader så har vi også gjort det tydelig at du ikke bør søke og bestille dersom du vet at du ikke tilfredsstiller kravene for et positivt resultat av en kredittsjekk.
Ja, det kan du. Dersom du er i markedet for ny leiebolig over lengre tid så kan det være hensiktsmessig å bestille et leietakerbevis en gang per måned ettersom resultatet av en kredittsjekk er å anse som en ferskvare. Alternativt så kan du fremlegge det opprinnelige leietakerbeviset overfor utleier og samtidig si at du er villig til å bestille et nytt dersom utleier ønsker en helt fersk kredittsjekk.

Leietakers ofte stilte spørsmål om forvaltning og betaling av husleien

Først må du varsle utleier om at du ikke klarer å betale husleien innen forfallsdato. Deretter så må utleier varsle Husleie.no ved å sende en e-post til faktura@husleie.no slik at vi kan justere vår oppfølging av kravet.
Noen ganger kan e-poster havne i søpplefilteret i din epostkonto, sjekk der først. Har du aktivert e-faktura så sjekker du nettbanken. Finner du ikke ut av dette så kan spørsmål om faktura rettes til faktura@husleie.no så kan vi helt sikkert hjelpe deg.
Du må først kontakte utleier og si i fra at du ikke klarer å betale hele husleien. Utleier må så melde fra til post@husleie.no om at vi ikke skal iverksette våre purrerutiner.
Av og til kan det være at våre systemer ikke fanger opp innbetalinger, som for eksempel når du ikke har brukt KID nummer eller fakturanummer eller om du betalte samme dag eller dagen før vi sendte ut purringen. Om du har fått en urettmessig purring så sender du bare en e-post til faktura@husleie.no og vi sjekker status og melder tilbake til deg.
Hvis din utleier har registrert leieforholdet til forvaltning gjennom Husleie.no så det at vi vil stå for fakturering og innkreving av husleien på vegne av han/henne. Du vil da motta månedlige fakturaer for husleien fra oss, og du vil betale til vår konto. Om du er forsinket med betalingen så er de vi som vil stå for purringen.

Leietakers ofte stilte spørsmål om depositumslån

Det gjøres en totalvurdering av hver enkelt lånesøknad, og med i vurderingen er resultat av kredittsjekk, at man er over 18 år, er student eller har tilstrekkelig arbeidsinntekt og eventuell kredittkort- eller annen kortsiktig gjeld. Har man uoppgjorte betalingsanmerkninger vil ikke lånesøknaden bli innvilget.
De aller fleste som søker om depositumslån får svar innen 10-20 sekunder. Dersom det er behov for manuell behandling av søknaden så vil man typisk få svar innen en virkedag.
Nei, depositumslånet er avdragsfritt og underveis i leieforholdet betaler du kun renter på lånet.
Når depositumskonto er avsluttet/frigitt overføres og innfris lånet i sin helhet. Ta ta kontakt med BN Bank på 08020 for spørsmål.
Du betaler kun renter for depositumslånet underveis i leieforholdet. Når leieforholdet avsluttes må du betale tilbake hele lånet. Eksempelvis vil et lån på kr 25,000 koste deg kr 236 per måned. Du kan beregne ditt månedlige beløp ved å gå til lånekalkulatoren på denne siden.
BN Bank eller Husleie.no vil ikke informere utleier om at du har depositumslån.
Nei, utleier vil ikke måtte godkjenne søknad om depositumslån.
Nei, du må ikke være kunde i BN Bank fra før for å søke om og få innvilget depositumslån.
Utleier vil få tilbud om å opprette depositumskonto for kr 300, men kan om ønskelig bruke depositumskonto i en annen bank i stedet for.
Om du har du søkt om kredittgodkjenning for depositumslån vil du motta et gjenpartsbrev fra kredittopplysningsbyrået. Kredittopplysningsbyrået er pålagt å sende ut såkalt gjenpartsbrev til den personen som er kredittsjekket
Om du har spørsmål til depositumslånet så kan du ta kontakt med BN Bank på 08020.

Leietakers ofte stilte spørsmål om depositumsgarantien

Alle privatpersoner med norsk personnummer kan søke om depositumsgaranti for leie av bolig via Husleie.no. For å få innvilget søknad om depositumsgaranti krever leverandøren, Hiscox Plc ved Norwegian Broker, at du gjennomfører en kredittsjekk hvor kravene for innvilgelse av søknad er at det ikke er registrert betalingsanmerkninger, at det er registrert inntekt i et av de tre siste årene og at søker har et norsk personnummer. Har du søkt om godkjenning så vil du motta et gjenpartsbrev fra kredittopplysningsbyråat hvor opplysningene om deg vil være opplyst.
Depositumsgarantien gjelder kun for private leietakere, men vår samarbeidspartner Norwegian Broker tilbyr garantiløsninger for leie av næringseiendom. Les mer på Norwegian Broker sine nettsider
Ved utflytting og opphør av leieforholdet avsluttes depositumsgarantien så sant ikke utleier melder krav mot denne i forholdet til ubetalt leie eller skader på utleieboligen. Du kan lese mer om depositumsgarantiens vilkår ved å klikke her
Kjøp av depositumsgaranti er bindende for begge parter, og refunderes ikke. Dette er uavhenging av hvor lenge du har bodd i utleieboligen.
Du kan lese mer om depositumsgarantiens vilkår ved å klikke her
Leverandøren av depositumsgaranti har satt opp flere kriterier for å få godkjent kredittsjekk; ingen betalingsanmerkning, registrert inntekt i et av de tre siste år og norsk personnummer. Har du søkt om godkjenning så vil du motta et gjenpartsbrev fra kredittbyrået hvor opplysningene om deg vil være opplyst.
Om du har du søkt om kredittgodkjenning for depositumsgaranti eller depositumslån så vil du motta et gjenpartsbrev fra kredittopplysningsbyrået hvor opplysningene om deg vil være opplyst. Kredittopplysningsbyrået er pålagt å sende ut såkalt gjennpartsbrev til den personen som er kredittsjekket
Du kan kun tegne depositumsgaranti for opptil kr 50,000 i brutto månedlig husleie. Videre så må antall måneder det skal stilles depositum være på mellom 3 og 6 måneder.

Om du ikke finner svar på ditt spørsmål over så kontakt oss gjerne på e-post.

Har du behov for å snakke med oss på telefon så send oss en e-post for å avtale tidspunkt.