Banner Image

Husleiebloggen

Hva er nytt hos Husleie.no?

Vi jobber kontinuerlig med utviklingen av tjenestene vi kan tilby deg som utleier. Den siste tiden har utviklerne våre jobbet i utallige timer for å få på plass mye nytt som forbedrer utleieprosessen og gjør den både enklere og tryggere.

For å lære mer om hva som har blitt gjort lønner det seg ofte å høre med de som faktisk har utført jobben. Vi  har derfor tatt en prat med Kay, en av back end-utviklerne hos Husleie.no, for å få vite mer om hvilke nyheter vi kan bringe videre til dere utleiere.

 

Annonsering til Finn.no fra MinHusleie

– Plattformen Husleie.no og det vi tilbyr våre kunder er hele tiden i endring, i den forstand at vi optimaliserer og forbedrer allerede eksisterende løsninger, i tillegg til at vi lanserer ny funksjonalitet så ofte som mulig, sier Kay. Før sommeren fikk vi på plass muligheten for å kunne annonsere direkte til Finn.no fra MinHusleie. Dette har vært veldig populært og mange har tatt dette i bruk. Det forenkler det hele ved at man kan gjenbruke data og informasjon som allerede ligger lagret om leieobjektet, og dermed er det kun et par tastetrykk for å få annonsen ut. Der har man også tilgang på et interessehåndteringsskjema, slik at man lett får oversikt over potensielle leietakere, referanser med mer. Du kan også foreta kredittsjekk av leietakerne om du ønsker det.

– Det vi har forbedret på denne løsningen er blant annet at du som utleier med aktiv annonse nå vil få tilsendt en e-post hver morgen, med oversikt over nye interessenter, interessenter som har trukket seg, og interessenter som har gjennomført og delt en kredittsjekk. Om det ikke er endringer på disse tre parameterne vil man ikke motta e-posten. Hvis det kommer inn nye meldinger fra potensielle leietakere vil utleier nå umiddelbart få tilsendt disse på e-post. I tillegg har vi gjort det slik at bilder som lastes opp for annonsen automatisk vil bli rotert i riktig retning og skalert til riktig størrelse.

Fakturering og kreditering

Når det kommer til fakturering og kreditering så har vi utført mange små, men viktige endringer. Dette er både på forespørsel fra våre kunder, samt hva vi har sett av muligheter for forbedringer. Her har du en oversikt over endringene som nå møter deg neste gang du logger inn:

 

  • Utleiere som hel- eller delkrediterer en faktura til leietaker kan velge om det skal sendes en kopi av kreditnotaen eller ikke.
  • Utleiere kan selv deaktivere purringer på fakturaer, og har også mulighet for å reaktivere de om ønskelig. (OBS! Utleier står selv til ansvar for eventuelle konsekvenser av deaktiveringen, eksempelvis mot betingelsene i utleieforsikringen.)
  • Ved kreditering av fakturaer som har forfalt (altså i fortid) så vil datostempling av kreditnota nå være den dagen som krediteringen er utført. For kreditering av fakturaer som enda ikke har forfalt så vil datostempling av faktura være samme dag som forfallsdato.
  • Profesjonelle utleiere kan opprette tilleggsfaktura selv. Faktura vil ha valgfritt forfall 5-30 dager frem i tid og den sendes umiddelbart til leietaker.
  • Rapporten Betalingsliste viser nå datoen som utleier mottar innbetalingen som utbetalingsdato i stedet for datoen som utleier utførte utbetalingen.

 

 

Forbedring av leiekontrakt

Når det kommer til leiekontrakt er det mange behov som skal fylles, enten man skal leie ut en hybel i kjelleren eller har et titalls leiligheter til utleie. I sommer gjorde vi ganske mange endringer i leiekontrakten for å møte disse behovene. Vi har blant annet gjort det slik at utleier nå kan sette bindingstid for leieforholdet, og selv definere betingelser for oppsigelse. Det er også mulig å sette en egendefinert form for sikkerhet, samt at depositumsbeløpet ikke nødvendigvis må være en multiplikator av måneder og husleiens størrelse. I tillegg er gjenbruk av data fra/om leieobjektet, husordensregler og særlige bestemmelser utvidet og forbedret slik at det å fylle ut nye leiekontrakter nå går raskere.


Endring i fakturering av abonnement

Fakturaene du som utleier mottar fra Husleie.no for bruk av løsningen vil nå gjøres enklere og mer oversiktlige. Selve fakturadokumentet vil inneholde mindre informasjon enn tidligere, men det komplette fakturagrunnlaget vil nå være tilgjengelig fra utleierprofilen din. Det detaljerte fakturagrunnlaget vil være mulig å laste ned i Excel.

 

Så – hva blir det neste på listen?

Husleie.no fortsetter arbeidet med å bringe innovative løsninger til dere som leier ut bolig. Vi kan nok ikke røpe hele utviklingsplanen vår, men det vi kan si er at “automatisert og sømløs inkasso” kommer innen kort tid. I samarbeid med en av Norges største og fremste leverandører av inkassotjenester utvikler vi det vi mener er markedets beste og enkleste form for innkreving av husleien ved bruk av inkasso.

 

Har du ikke bruker hos Husleie.no? Du kan enkelt opprette en her

 

...

Les mer

Derfor bruker mange tusen denne leiekontrakten!

En leiekontrakt er viktig. Ikke bare for den som leier ut, men også for den som leier. Leiekontrakten regulerer de plikter og rettigheter begge parter har. Dette handler om husleie, som betaling og regulering av denne, oppsigelse, faste utgifter, vedlikehold og ordensregler, for å nevne noen av de viktige elementene.

Dersom det ikke finnes noen leiekontrakt, eller dersom den som finnes ikke er juridisk riktig, kan både leietaker og utleier møte på problemer. For å unngå slike problemer bruker nå mange tusen utleiere leiekontrakten som er tilgjengelig (og helt gratis!) på Husleie.no.

Sikker kontrakt gjennom Husleie.no

Hos Husleie.no kan du nemlig opprette en leiekontrakt på nettet og både du som leier ut og den som leier hos deg kan signere for den online ved hjelp av BankID. Deretter får dere begge en egen kopi av kontrakten på PDF.

Den kontrakten som opprettes vil inneholde alt det som er nødvendig for ditt leieforhold. Her finner du punkter som informasjon om partene, leieobjektet, husordensregler, leieforholdets varighet, husleien, depositum og alle de andre viktige punktene. Det er også mulighet for å skreddersy hver enkelt kontrakt slik at den passer til det leieforholdet du oppretter med leietakeren din.

Du må ikke ha en leiekontrakt, og det kan også være muntlig eller du kan lage den selv. Men dersom du gjør slik som tusenvis av andre og bruker den gratis versjonen som finnes her hos Husleie.no, vil du få en leiekontrakt som har med seg alle de viktige punktene. Dermed unngår du en rekke av de mest vanlige konfliktene og det blir lettere å følge opp punktene i leiekontrakten.

Hvorfor er det viktig å ha en leiekontrakt?

En leiekontrakt er langt mer enn et papir der det står hvem som leier og hvem som leier ut, og hvilken størrelse husleien har. Visste du at en god leiekontrakt også inneholder informasjon om selve leieobjektet, depositumets størrelse og husleiens forfallsdato? Det hender dessverre at det blir konflikter mellom leietaker og utleier. En stor andel av disse skyldes slike ting som at utleier øker husleien eller at man er uenige om felleskostnader. Dersom dette reguleres tydelig gjennom leiekontrakten blir det ikke bare enklere å løse konflikter. Det kan hende de ikke oppstår i det hele tatt. Dersom leieavtalen forlenges, er det viktig at leiekontrakten regulerer det som kalles vedlikeholdsetterslep. Det vil si at leietaker fremdeles er ansvarlig for vedlikehold som oppstod i den første leieperioden.

Lengden på leieforholdet

Selv lengden på leieforholdet reguleres gjennom leiekontrakten. Det er det mange som ikke er klar over. Det finnes to muligheter her. Det ene er en tidsbestemt leiekontrakt og det andre er en tidsubestemt leiekontrakt. Førstnevnte variant har, som regel, en varighet på minst tre år og leietaker kan ikke si opp avtalen med mindre utleier har glemt å nevne dette i kontrakten. I så tilfelle gjelder den vanlige oppsigelsestiden på tre måneder. Dette er med andre ord nok et element, det er viktig å få med seg i en leiekontrakt.

Det kreves litt administrasjon

Ikke bare bør du ha en juridisk bindende leiekontrakt som regulerer slike ting som kan oppstå i leieforholdet, men du må også følge opp de leiekontraktene du har. Når er det tid for justering av husleien, må listen over vedlikehold endres, når må kontrakten forlenges? Det er helt klart mye å tenke på. Derfor kan det være lurt å skaffe seg litt profesjonell hjelp, så du slipper å bekymre deg for om leiekontrakten egentlig inneholder alle nødvendige punkter. 

Vi i Husleie.no gjør det enklere for deg å være utleier. Våre løsninger og tjenester støtter alle aspekter i et leieforholds livsløp; fra annonsering til utflytting. Les mer om hva vi kan tilby deg her. 

Du finner mer informasjon om leiekontrakt, mislighold av kontrakt, utkastelse og annen nyttig informasjon her.

...

Les mer

Bytte leietaker i sommer? Da bør du lese dette.

Visste du at sommeren er den tiden på året vi flytter mest? Dersom du leier ut er det dermed stor sjanse for at du også har et forestående skifte av leietaker foran deg. Vi har her laget en oversikt for hva du bør gjøre for å sikre et så problemfritt bytte av leietaker som mulig. 

Når nåværende leietakeren flytter ut

Når din nåværende leietaker flytter ut, plikter denne å etterlate utleieobjektet i samme stand som ved overtakelse. Det vil si at utleieobjektet skal være både ren og ryddig. Eventuelle eiendeler som blir etterlatt skal tas vare på innenfor en rimelig tidsramme, dog er det leietaker som må stå for utgiftene. Dersom eiendeler ikke blir hentet innen fristen, har du som utleier mulighet til å selge disse.

Det er også viktig å gå gjennom utleieobjektet sammen med leietakeren, slik at man sammen kan lese av målere for strøm og vann, notere ned at alle nøkler er innlevert samt notere eventuelle skader og mangler. Gjøres dette sammen med leietakeren og ved hjelp av en utflyttingsprotokoll, har begge parter god dokumentasjon dersom det senere oppstår uenigheter. Det siste som skjer er at depositumskontoen blir gjort opp. Mener du som utleier at det foreligger skader eller manglende husleie som skal dekkes av depositumet, må du både varsle leietaker og sende inn et krav til banken som har depositumskontoen.

Klar for ny leietaker

Når utleieobjektet er klar for nye leietaker, må du først og fremst lage en annonse som presenterer utleieobjektet. Bruk bilder til å vise frem rommene, og vær nøktern men positiv i dine beskrivelser. Ved visning er det viktig å be om referanse på de som er interessert, slik at du kan foreta en bakgrunnssjekk av hvordan de er som leietakere.

Så snart du har valgt ut neste leietaker, så er det viktig å presentere denne for en ordentlig husleiekontrakt. Her skal lengden på leieforholdet, oppsigelse og størrelsen på husleien oppgis. Det er også her du skal ta med eventuelle krav til vedlikehold. En korrekt husleiekontrakt vil også sørge for at du har mulighet til å indeksregulere husleien og kaste ut leietaker dersom denne ikke oppfyller sine forpliktelser.

Depositum og innflyttingsprotokoll

Det neste skrittet er å opprette en depositumskonto i leietakers navn. Vanlig depositum er tre ganger husleie. Depositumskonto, depositumslån eller depositumsgaranti, er viktig for deg som leier ut, da dette vil dekke eventuelt ubetalt husleie eller skader på utleieobjektet som er forårsaket av leietakeren. Ved datoen for overtagelse bør du og den nye leietakeren gjennomgå utleieobjektet sammen. Bruk gjerne en innflyttingsprotokoll som begge signerer på. Her kan du notere ned tallene for avlesningen av strøm og vann, hvor mange nøkler du har gitt leietakeren, ha en inventarliste dersom du leier ut møblert og notere ned eventuelle skader og mangler som skal utbedres. Det er viktig at du husker på å ikke levere ut nøkler før du har sjekket at depositumet er i orden og første husleie betalt.

 

 

Vi i Husleie.no gjør det enklere for deg å være utleier. Våre løsninger og tjenester støtter alle aspekter i et leieforholds livsløp; fra annonsering til utflytting. For kun kr 99 kr/mnd hjelper vi deg med utleieboligen din. Her kan du lese mer om hvordan du kan dra nytte av dette.

 

 

...

Les mer

Publiser annonser til Finn.no fra MinHusleie

Nå kan du endelig opprette og publisere bolig-til-leie-annonser direkte til Finn.no fra MinHusleie, og du kan gjenbruke alle data du allerede har om leieobjektet i MinHusleie. Inkludert i annonser du legger ut er et interesseskjema som potensielle leietakere fyller ut, og du får dermed tilgang til alle interessenter inne i MinHusleie. Du sparer masse tid, får full oversikt og bedre kontroll – alt på et og samme sted. Det er ingen påslag i prisen, så du får samme pris som om du skulle annonsert fra Finn.no direkte.Kredittsjekking og interessehåndtering av leietakere

Når annonsen din er publisert på Finn.no og interessentene begynner å strømme inn håndterer du dem enkelt og effektivt i MinHusleie. Her får du en oversiktlig liste, med mange ulike muligheter. Du kan bl.a;

 • sammenligne info på alle interessenter
 • skrive kommentarer
 • kontakte referanser
 • sende meldinger
 • kredittsjekke de aktuelle leietakerne (kr 49,- per stykk)

Opprette leiekontrakt med data fra MinHusleie

Når du har funnet den som skal leie så overfører du data, informasjon og tekst sømløst til leiekontrakten, og både du og leietaker signerer denne på sikker måte med Bank-ID. Du kan samtidig sende avslag til alle som ikke ble valgt ved å velge fra nedtrekkslisten på hver av interessentene. Logg inn på MinHusleie for å se mer på mulighetene, og se gjerne filmen under her for å bli bedre kjent med løsningen, – fra det å publisere en annonse til håndtering av interessenter.

 

Har du ikke bruker på MinHusleie? Opprett det her.

 

...

Les mer

Velkommen til Husleiebloggen!

Her i Husleiebloggen vil du få nyheter og oppdateringer fra oss i Husleie.no, i tillegg til annen nyttig informasjon for deg som leier ut; enten du har en sokkelleilighet eller flere bygårder. Vi ønsker å være en god informasjonskanal for utleiere, og vil gi deg svar på spørsmål du måtte ha når det gjelder boligutleie, være seg utfordringer du står ovenfor eller du trenger noen gode tips og triks.

Husleie.no forvalter hele livsløpet i leieforholdet ditt, fra annonsering til utflytning. Du får full oversikt over alle leieforhold i MinHusleie – all informasjon og dokumenter samlet på et sted. 

Vi gjør det rett og slett enklere å være utleier!

...

Les mer

Vil du vite mer om hva Husleie.no kan gjøre for deg?

eller ring oss på 21 08 02 12 mellom kl 09 og 15 mandag til fredag