Juni 2020

Nedgang på landsbasis – men leieprisene steg 11 % i Oslo fra mai til juni

– Snittprisen for å leie en bolig i Oslo er nå på kr. 13430,- per måned. Det er 5 % høyere enn for tilsvarende måned i fjor, og over 11 % høyere enn i mai i år. Vi har aldri målt en høyere pris i hovedstaden, sier daglig leder i Husleie.no, Kjetil J. Olsen, men understreker: – Det er likevel viktig å tenke på sesongvariasjonene i etterspørsel. Flere er på flyttefot i juni enn i mai måned. Likevel viser den årlige endringen en økning på solide 5 %, og vi har en forventning om at juli blir enda høyere.

Han legger til at endringene på landsbasis er små. Snittprisene for hele Norge sank med 0,1 % fra mai til juni. Sammenlignet med juni 2019, har snittprisen økt med beskjedne 1,1 %.

Samtidig med at Eiendom Norge legger frem statistikken over boligpriser for juni, deler sjefen i Husleie.no tallene for leiemarkedet for samme periode. Husleie.no er en utleieplattform som tilbyr utleiere prosesser og tjenester som blant annet leiekontrakter, depositumskonto, innkreving av husleie, utleieforsikring og oppsigelse av leietaker. Om lag 560 000 norske husholdninger bor i en leid bolig, det tilsvarer 23,2 % av alle norske husholdninger (SSB). Ca. 15 % av det norske boligutleiemarkedet betjenes av Husleie.no.

– Leiemarkedet i Norge har holdt seg overraskende stabilt under korona-krisen – på tross av at mange er blitt permittert og fått økonomiske utfordringer. Det som skiller seg ut, er Oslo. Og selv ikke korona-situasjonen påvirker det faktum at svært mange ønsker å bo i hovedstaden, og at tilbudet ikke er stort nok. Prisene har gjort et kraftig byks opp i Oslo både sammenlignet med måneden før og året før. Husk at Oslo også er Norges største by for studenter. Bare vent til august når hordene av studentene inntar leiemarkedet. Jeg spår en ytterligere sterk oppgang etter sommerferien, og blir ikke overrasket om leieprisene i Oslo øker med over 20 % fra mai til august, sier Kjetil J. Olsen.

– Leiemarkedet i Norge har holdt seg overraskende stabilt under korona-krisen – på tross av at mange er blitt permittert og fått økonomiske utfordringer. Det som skiller seg ut, er Oslo. Og selv ikke korona-situasjonen påvirker det faktum at svært mange ønsker å bo i hovedstaden, og at tilbudet ikke er stort nok, sier Kjetil J. Olsen

*All innsikt, statistikk og leiepriser som blir hentet fra våre innsiktssider må krediteres til Husleie.no.