Mai 2020

– Om lag 530 000 norske husholdninger bor i en leid bolig, det tilsvarer ca. 24 % av alle norske husholdninger. Mange av dem er permittert og opplever økonomiske utfordringer. Jeg hadde derfor forventet en nedkjøling av leiemarkedet og en del oppsigelser nå, men det stemmer ikke. Leiemarkedet holder seg overraskende stabilt. Vi så en nedgang rett etter at Erna Solberg 12. mars varslet at Norge skulle stenge ned. Aller størst var utslaget for Oslo sin del der snittleieprisen per måned sank fra  kr. 12342,- i februar til 11440,- i mars. Så gjorde Osloprisene et byks opp i april, og i mai stabiliserte snittleien i hovedstaden seg på 12068,- , sier daglig leder i Husleie.no, Kjetil J. Olsen.

  • 12-måneders leieprisvekst per mai 2020 utgjør 0,5 % for hele landet og -2,8% for Oslo.
  • Fra april til mai 2020 har leieprisen for hele landet endret seg med et lite pluss på 0,3%.

– Man kan også se for seg at etterspørselen i leiemarkedet kommer til å øke fordi flere ser seg nødt til å leie fordi de ikke klarer å betjene gjeld. Jeg merket meg også med stor interesse Nettavisens artikkel i går om SSBs prognoser for befolkningsvekst i Norge. Den viste at vi trolig passerer 6 millioner nordmenn om 20 år. Jeg tror veksten vil føre til at mange kommer til å leie bolig kanskje hele livet, slik vi ser det er vanlig nedover i Europa, sier Kjetil J. Olsen.

Husleie.no er en utleieplattform som tilbyr utleiere prosesser og tjenester som blant annet leiekontrakter, depositumskonto, innkreving av husleie, utleieforsikring og oppsigelse av leietaker. Ca. 15 % av det norske boligutleiemarkedet betjenes av Husleie.no.

– Svært mange private utleiere som velger å forvalte leieforhold på plattformen vår, har siden korona-krisen inntraff tegnet abonnement med utleieforsikring. Det sier noe om bekymringen for fremtiden. På dette feltet har vi opplevd vi en økning på 121% fra april 2019 til april 2020, sier Kjetil J. Olsen.

– Svært mange private utleiere som velger å forvalte leieforhold på plattformen vår, har siden korona-krisen inntraff tegnet abonnement med utleieforsikring. Det sier noe om bekymringen for fremtiden. På dette feltet har vi opplevd vi en økning på 121% fra april 2019 til april 2020, sier Kjetil J. Olsen

*All innsikt, statistikk og leiepriser som blir hentet fra våre innsiktssider må krediteres til Husleie.no.