August 2021

Venter sterk økning i leieprisene ved høyere formuesskatt

I snitt kostet det 9710 kroner å leie en bolig i Norge i august. Det er 0,3 % lavere enn i juli, men fremdeles 2,7 % høyere enn i august 2020, viser Husleie.no sin helt ferske husleieindeks for august måned.

– I Norge snakker vi mye om prisene for de som kjøper og selger bolig, men vi glemmer ofte at 1 av 4 faktisk leier. Vi er den største aktøren innenfor leiekontrakter i Norge, og vi har ført statistikk over utviklingen i leiemarkedet i flere år, sier daglig leder i Husleie.no, Kjetil J. Olsen.

Om lag 560 000 norske husholdninger bor i en leid bolig, det tilsvarer 23,2 % av alle norske husholdninger (tall fra SSB). Nylig gikk også SSB ut og fortalte at det aldri tidligere i historien har vært flere leietakere – hele 962 414 nordmenn.

I hovedstaden har leiemarkedet økt kraftig i løpet av våren/forsommeren, og etter sommerferien fortsetter veksten. Snittprisen for å leie en bolig i Oslo passerte i august 13 000 kroner per måned og endte eksakt på 13 170,-. Dette er hele 4,9 prosent høyere enn i juli, og 2,8 prosent høyere enn i august i fjor.

– Det er full fart i leiemarkedet i Oslo. På tross av økning i smittetallene gjennom august, er byen åpnet opp igjen. Folk innen hotell, restaurant og uteliv er igjen tilbake på jobb, og arbeidsinnvandrerne begynner å vende tilbake. Vi hører fra våre utleiere at en viktig gruppe er tilbake igjen i leiemarkedet i hovedstaden. Dette er de som ser at de har råd til å leie en større eller bedre bolig. Bakgrunnstallene bekrefter også dette. Vi så nemlig en sterk etterspørsel etter 4-roms-leiligheter i Oslo nå i august, sier daglig leder i Husleie.no, Kjetil J. Olsen.

I de andre store byene i Norge er det mindre endringer. Både Bergen og Trondheim har hatt en sterk prisvekst, spesielt i juli måned. I trøndernes hovedstad ble det nå en liten nedgang, og snittprisen var i august på 8275 per måned – ned fra 9363,- i juli.

– I Bergen har prisene skutt voldsomt fart fra mai i år. Selv om vi fikk en nedgang fra juli til august, er likevel Bergensprisene for august hele 13,3 prosent høyere enn for tilsvarende måned i 2020, forklarer Olsen i Husleie.no

I en helt fersk undersøkelse foretatt blant utleiere og leietakere som bruker Husleie.no sin plattform, kommer det tydelig frem at mange utleiere venter seg endringer hvis det blir en ny rød-grønn regjering som overtar makten i høst.

– Formuesskatten har vært et hett tema i årets valgkamp, og er også et svært viktig tema for mange utleiere. Det er flere år siden at såkalte sekundærboliger fikk en verdifastsettelse på 90% av den reelle verdien. 17 % av våre utleiere svarer at de vil vurdere å selge sine utleieboliger dersom det blir en økning i formuesskatten, slik flere partier på venstresiden har foreslått, sier Kjetil J. Olsen.

Og blant de som likevel vil beholde utleieboligene sine, er mange klare på at de må sette opp leieprisene dersom formuesskatten øker. Hele 54,5 prosent av utleierne svarer at det er svært eller ganske sannsynlig at de vil vurdere å øke husleien dersom formuesskatten øker.

– Jeg tror ikke det er tvil om at leieprisene vil øke dersom formuesskatten og eventuelt verdifastsettelsen av sekundærboliger går opp til 100 %. Mange har allerede solgt sine sekundærboliger fordi avkastningen er for liten. I undersøkelsen ser vi at 33,2 prosent svarer at det er svært eller ganske sannsynlig at de vil selge utleieboligen dersom ligningsverdien øker. 6 av 10 (59,5 prosent) svarer at det er ganske eller svært sannsynlig at de vil sette opp leieprisene dersom det samme skjer, sier Olsen i Husleie.no og fortsetter:

– For de som eier mange utleieboliger organisert i et aksjeselskap, vil det bli svært lite igjen ved å drifte utleieboliger – etter at selskapsskatt, utbytteskatt og formuesskatt er betalt.  påpeker Olsen i Husleie.no

Han påpeker at mange politikere kanskje ikke har tatt høyde for at det alltid vil være en etterspørsel etter leieboliger – spesielt i byene.

– Det er flott at svært mange nordmenn eier sin egen bolig. Men glem aldri at det er behov for utleieboliger for eksempel for de mange som skal bo et sted over en tidsbegrenset periode på grunn av jobb eller studier. Ved et regjeringsskifte kan disse vente seg at husleieprisene vil bli skrudd kraftig opp i årene som kommer, sier Kjetil J. Olsen i Husleie.no

Om lag 560 000 norske husholdninger bor i en leid bolig, det tilsvarer 23,2 % av alle norske husholdninger (tall fra SSB). Husleie.no betjener om lag 15 % av det norske boligutleiemarkedet. I og med at det ikke er rapporteringsplikt på husleiepriser i Norge, er det ingen annen aktør i Norge som har et bedre grunnlag for å tilby en presis statistikk enn Husleie.no Selskapet driver en utleieplattform som tilbyr utleiere prosesser og tjenester som blant annet leiekontrakter, depositumskonto, innkreving av husleie, utleieforsikring og oppsigelse av leietaker. Les mer om vår statistikk på: https://www.husleie.no/innsikt

50,5 prosent av leietakerne svarer at det var vanskeligere å finne en ny bolig nå enn før. Og 45 prosent svarer at de måtte betale mer husleie enn det de hadde forventet. I undersøkelsen svarer også hele 4 av 10 (39,1 prosent) at de synes det er vanskelig å betjene husleien med nåværende inntekt, sier Kjetil J. Olsen i Husleie.no.

*All innsikt, statistikk og leiepriser som blir hentet fra våre innsiktssider må krediteres til Husleie.no.