Juli 2021

4 av 10 sliter med å betjene husleien

Sterk økning av leieprisene i Bergen og Trondheim

I snitt kostet det 9796 kroner å leie en bolig i Norge i juli. Det er 2,6 % lavere enn i juni, men fremdeles hele 3,6 % høyere enn i juli 2020, viser Husleie.no sin helt ferske husleieindeks for juli måned.

– I Norge snakker vi mye om prisene for de som kjøper og selger bolig, men vi glemmer ofte at 1 av 4 faktisk leier. Vi er den største aktøren innenfor leiekontrakter i Norge, og vi har ført statistikk over utviklingen i leiemarkedet i flere år, sier daglig leder i Husleie.no, Kjetil J. Olsen.

Om lag 560 000 norske husholdninger bor i en leid bolig, det tilsvarer 23,2 % av alle norske husholdninger (tall fra SSB). Nylig gikk også SSB ut og fortalte at det aldri tidligere i historien har vært flere leietakere – hele 962 414 nordmenn.

Høyt press i studentbyene

I hovedstaden har leiemarkedet økt kraftig i løpet av våren/forsommeren. Snittprisen for å leie en bolig i Oslo var i juli 12948,- per måned. Det er på samme nivå med måneden før og 0,6 % lavere enn i juli i fjor.

Opp gjennom årene har juli og august vært månedene med aller mest fart i leiemarkedet i Oslo – sterkt drevet av horder med studenter. Under pandemien har dette endret seg totalt. I år har vi sett at studentene begynte å innta leiemarkedet allerede i slutten av april. Vi fikk dermed en kraftig økning i prisene før sommeren, men nå har det stabilisert seg. Det er imidlertid viktig å understreke at prisene har stabilisert seg på et rekordhøyt nivå i hovedstaden, sier daglig leder i Husleie.no, Kjetil J. Olsen.

I Trondheim og Bergen, derimot, har det vært full rulle og kraftig økning av leieprisene i feriemåneden juli.

– Mange færre har i fjor og i år søkt seg til studiesteder i utlandet på grunn av korona-situasjonen. Rekordhøye 154 000 unge har søkt om plass ved landets universiteter og høyskoler i år. Dette gjør at presset på leiligheter i studentbyene er større en noen gang. Og da griper markedskreftene inn og prisene går oppover, forklarer Olsen i Husleie.no.

I Bergen har det vært en formidabel økning i prisene. Før pandemien, i februar 2020, var snittprisen på en leilighet i Bergen 8323 kroner. I juli i år var snittet hele 10455 kroner. Også i Trondheim var snittprisen litt over 8000 kroner over flere måneder i fjor. I juli i år var snittet i trøndernes hovedstad hele 9363,-.

– Bergen og Trondheim har tradisjonelt ligget mye lavere i pris enn Oslo. Men nå begynner det sannelig meg å bli dyrt å leie bolig i disse to byene også. Jeg tror at mange studenter må skaffe seg deltidsjobb for å ha en sjanse til å klare leien. Studielån og stipend er ikke nok, sier Kjetil J. Olsen.

I en helt fersk undersøkelse foretatt blant utleiere og leietakere som bruker Husleie.no sin plattform, kommer det tydelig frem at mange synes det er vanskelig både å finne leiebolig – og ikke minst å klare å betale husleien.

 – 50,5 prosent av leietakerne svarer at det var vanskeligere å finne en ny bolig nå enn før. Og 45 prosent svarer at de måtte betale mer husleie enn det de hadde forventet. I undersøkelsen svarer også hele 4 av 10 (39,1 prosent) at de synes det er vanskelig å betjene husleien med nåværende inntekt, sier Olsen i Husleie.no.

Om lag 560 000 norske husholdninger bor i en leid bolig, det tilsvarer 23,2 % av alle norske husholdninger (tall fra SSB). Husleie.no betjener om lag 15 % av det norske boligutleiemarkedet. I og med at det ikke er rapporteringsplikt på husleiepriser i Norge, er det ingen annen aktør i Norge som har et bedre grunnlag for å tilby en presis statistikk enn Husleie.no Selskapet driver en utleieplattform som tilbyr utleiere prosesser og tjenester som blant annet leiekontrakter, depositumskonto, innkreving av husleie, utleieforsikring og oppsigelse av leietaker. Les mer om vår statistikk på: https://www.husleie.no/innsikt

50,5 prosent av leietakerne svarer at det var vanskeligere å finne en ny bolig nå enn før. Og 45 prosent svarer at de måtte betale mer husleie enn det de hadde forventet. I undersøkelsen svarer også hele 4 av 10 (39,1 prosent) at de synes det er vanskelig å betjene husleien med nåværende inntekt, sier Kjetil J. Olsen i Husleie.no.

*All innsikt, statistikk og leiepriser som blir hentet fra våre innsiktssider må krediteres til Husleie.no.