November 2020

Leieprisene gikk ned i november

– I Norge snakker vi mye om prisene for de som kjøper og selger bolig, men vi glemmer ofte at 1 av 4 faktisk leier, sier daglig leder i Husleie.no, Kjetil J. Olsen.

Leieprisene i Norge for november gikk ned med 2,2 % sammenlignet med oktober. Sammenlignet med november 2019, er prisene 0,8 % høyere på landsbasis. For Oslos del har også snittleien sunket fra oktober til november fra 12554,- til 12149,-. I Oslo er dermed leieprisene nå 4,1 % lavere enn i de var for ett år siden – i november 2019.

– November og desember er tradisjonelt sett ganske stille måneder i utleiemarkedet. Men koronaen påvirker markedet. Vi ser blant annet at mindre boliger er blitt veldig populære fordi mange ikke vil dele leilighet med noen under en pandemi. For Oslos del sank markedet i starten av den første korona-bølgen, men mange studenter var tidlig ute med å skaffe seg bolig før studiestart i år, så juni ble årets sterkeste måned for hovedstaden med en snittpris på 13430,-, sier Olsen.

Om lag 560 000 norske husholdninger bor i en leid bolig, det tilsvarer 23,2 % av alle norske husholdninger (tall fra SSB). Husleie.no betjener om lag 15 % av det norske boligutleiemarkedet. I og med at det ikke er rapporteringsplikt på husleiepriser i Norge, er det ingen annen aktør i Norge som har et bedre grunnlag for å tilby en presis statistikk enn Husleie.no Selskapet driver en utleieplattform som tilbyr utleiere prosesser og tjenester som blant annet leiekontrakter, depositumskonto, innkreving av husleie, utleieforsikring og oppsigelse av leietaker.

– I Trondheim så vi at snittprisen for å leie gikk ned under den første korona-bølgen. Nå har imidlertid prisene stabilisert seg på et tilsvarende nivå enn det var på høsten i 2019. Måler vi oktober 2019 opp mot oktober 2020, steg snittprisen med hele 13,1 %, men man må alltid gå dypere ned i tallmaterialet, sier Kjetil Olsen i Husleie.no.

– I de tre høstmånedene september, oktober og november 2019, varierte snittprisen i Trondheim på mellom 6668,- og 8500,- per måned. For 2020 ser vi at snittprisen i september var på 9915,-, mens vi for oktobers del passerer 10.000 kroner per måned og endte på eksakt 10.007,-. I november 2020 var snittprisen å 9877,-. Snittleien i Bergen for oktober var til sammenligning på 8950,- og steg til 9609 i november – men Bergen ligger altså fortsatt noe under Trondheim, forklarer Olsen og legger til:

– Våre analytikere ser en betydelig økning av leien for 2-roms-leiligeheter i Trondheim. Når etterspørselen etter slike leiligheter øker, da øker også prisen.

Han legger til at i Bergen er dermed leieprisene hele 15,8 % høyere enn i november 2019.

– Hva er årsaken til variasjonene?

– Det er leien på 3-roms-leiligheter som driver prisene kraftig opp i Vestlandets hovedstad. Bergen er en utpreget studentby der etterspørselen etter små leiligheter vanligvis er stor. Når etterspørselen etter 3-roms, og da øker også prisen. Studentmarkedet har stabilisert seg, og folk i jobb har høyere betalingsvilje og ønsker mer plass, sier Kjetil J. Olsen i Husleie.no

– November og desember er tradisjonelt sett ganske stille måneder i utleiemarkedet. Men koronaen påvirker markedet. Vi ser blant annet at mindre boliger er blitt veldig populære fordi mange ikke vil dele leilighet med noen under en pandemi. For Oslos del sank markedet i starten av den første korona-bølgen, men mange studenter var tidlig ute med å skaffe seg bolig før studiestart i år, så juni ble årets sterkeste måned for hovedstaden med en snittpris på 13430,- , sier Kjetil J. Olsen

*All innsikt, statistikk og leiepriser som blir hentet fra våre innsiktssider må krediteres til Husleie.no.