September 2020

Boligleieprisene har steget 1,7 % siden august

* Leieprisene flater ut i Oslo etter en sommer med sterk oppgang

* Kraftig oppgang på nesten 16 % i Stavanger

– I Norge snakker vi mye om prisene for de som kjøper og selger bolig, men vi glemmer ofte at 1 av 4 faktisk leier, sier daglig leder i Husleie.no, Kjetil J. Olsen. Om lag 560 000 norske husholdninger bor i en leid bolig, det tilsvarer 23,2 % av alle norske husholdninger (tall fra SSB).

– I snitt kostet det 9549 kroner å leie en bolig i Norge i september. Det er 1,7 % høyere enn i august, og det påvirker selvsagt livssituasjonen til svært mange nordmenn som leier bolig. I Oslo har leieprisene falt med 0,7 prosent fra august til september i år, og snittleien i hovedstaden var i september på 11663 kroner per måned. Leiemarkedet i Oslo falt betydelig i april og mai da Norge ble nedstengt på grunn av koronaen. Prisene økte så kraftig i sommer. Nå ser vi imidlertid klart at prisveksten har flatet ut og veksten i det store leiemarkedet i hovedstaden er flatet ut,  forklarer Kjetil J. Olsen.

Når det gjelder de andre store byene, har vi i det siste sett en sterk økning i Stavanger.

– 150 784 personer har søkt høyere utdanning i år. Det er over 12.000 flere ungdommer enn i fjor og ny rekord. Økningen skyldes blant annet at mange færre har søkt seg til studiesteder i utlandet på grunn av korona-situasjonen Dette gjør det trangt om plassen på leiemarkedet, og det merkes i byene med store universiteter og høyskoler. I Stavanger er markedet imidlertid også drevet av et betydelig «expat-miljø», der det ofte er firmaer som betaler husleien for de ansatte. Det er med på å drive prisene oppover. I juni kostet det 8860 kroner å leie en leilighet i oljehovedstaden. I september var prisen steget til 10238,-. Det er en oppgang på nesten 16 % på bare noen få måneder, påpeker Kjetil J. Olsen..

-I Trondheim og Bergen er det fortsatt mulig å leie bra boliger for under 10.000 kroner per måned. Men i motsetning til i Oslo er trenden stigende, og det er nok ikke lenge igjen før trøndernes hovedstad passerer 10.000-kroners-grensen, sier Kjetil J. Olsen i Husleie.no

Husleie.no betjener om lag 15 % av det norske boligutleiemarkedet. I og med at det ikke er rapporteringsplikt på husleiepriser i Norge, er det ingen annen aktør i Norge som har et bedre grunnlag for å tilby en presis statistikk enn Husleie.no Selskapet driver en utleieplattform som tilbyr utleiere prosesser og tjenester som blant annet leiekontrakter, depositumskonto, innkreving av husleie, utleieforsikring og oppsigelse av leietaker

– 150.784 personer har søkt høyere utdanning i år. Det er over 12.000 flere ungdommer enn i fjor og ny rekord. Økningen skyldes blant annet at mange færre har søkt seg til studiesteder i utlandet på grunn av korona-situasjonen Dette gjør det trangt om plassen på leiemarkedet, og det merkes i byene med store universiteter og høyskoler. , sier Kjetil J. Olsen

*All innsikt, statistikk og leiepriser som blir hentet fra våre innsiktssider må krediteres til Husleie.no.