Krav mot depositumsgarantien

Her er hva du må gjøre for å melde et krav mot depositumsgaranti utstedt fra Enterprise Insurance Company:

  1. For å melde et krav mot depositumsgarantien må du enten ha signert egenerklæring fra leietaker eller dom i forliksråd / husleietvistutvalget. Klikk her for å laste ned egenerklæring.
  2. Når du enten har en egenerklæring eller et domsdokument fyller du ut dette skjemaet og sender det til post@husleie.no. Vennligst benytt den e-postadressen som ble brukt da du registrerte leieforholdet.
  3. Ved bruk av egenerklæring så må leietaker sende inn signert egenerklæring per post til Nordic Insurance Services AS, postboks 6766 St. Olavs plass, 0130 Oslo.

Vi minner om informasjon som ble utsendt per e-post i slutten av november 2016. Om du ikke finner e-posten så gjengir vi innholdet av den på denne siden

Har du spørsmål er du velkommen til å kontakte Husleie.no på post@husleie.no.


Utleier

Utleieobjekt

Leietaker

Beskriv hva kravet gjelder og beløp i fritekstområdet. Dokumentasjon vil bli etterspurt av saksbehandler.

Dokumentasjon

Vennligst last dokumentasjonen opp her eller send den på e-post til post@husleie.no.
Merk e-posten i emnefeltet med Garantinummer

Ved innsendelse av krav kreves det enten en signert egenerklæring eller en bekreftelse på dom i forliksrådet eller husleietvistutvalget.
Ved innsendelse av krav kreves det kopi av SIGNERT husleiekontrakt.