Opprett gratis utleiekontrakt med BankID-signering

Altfor mange leieforhold etableres uten en juridisk korrekt utleiekontrakt, og for mange leieboere og utleiere byr dette på store utfordringer i etterkant. For å gjøre starten på leieforholdet enklere og tryggere gir Husleie.no utleiere mulighet for å opprette gratis utleiekontrakt med BankID-signering. I tillegg kan du superenkelt opprette depositumskonto som endel av prosessen.

Slik oppretter du gratis utleiekontrakt

En enkel og rett-fram prosess for å sette opp en juridisk riktig utleiekontrakt. Utleiekontrakten er kostnadsfri og det tar det deg bare 5 minutter å opprette den. Velg om du vil benytte deg av tilbudet om gratis depositumskonto.

TaskCreated with Sketch.

Utleier fyller inn relevante data for utleiekontrakten i en stegvis prosess.

SignatureCreated with Sketch.

Når leieboer har lest gjennom utleiekontrakten signerer han med BankID

SignatureCreated with Sketch.

Utleier signerer utleiekontrakten med sin egen BankID.

SignatureCreated with Sketch.

Når utleiekontrakten er fullført sendes den til leieboer for gjennomlesning og e-signering.

SignatureCreated with Sketch.

Så snart leieboer har signert mottar utleier en e-post med link til signeringsklar kontrakt.

MailCreated with Sketch.

Når utleier og leieboer har signert mottar begge en PDF-kopi av utleiekontrakten på e-post.

Utleiekontrakten er gratis for både leietaker og utleier, og det tar deg kun noen få minutter. Enklere blir det ikke!

Hvorfor velge leiekontrakt fra Husleie.no

lightbulb.svgCreated with Sketch.

Alt digitalt

Lager du utleiekontrakten på Husleie.no gjør du hele prosessen digitalt og alt på ett sted.

lightbulb.svgCreated with Sketch.

BankID-signering

BankID gjør det tryggere, raskere og enklere å signere utleiekontrakten.

lightbulb.svgCreated with Sketch.

Depositumskonto

Du kan etablere depositumskonto enkelt og raskt i utleiekontrakten

Helt gratis!

Utleiekontrakten med BankID-signering er gratis på Husleie.no

Utleiekontraktens innhold

Utleiekontrakten til Husleie.no inneholder følgende:

Når alt over er fylt ut og godkjent av begge parter signeres utleiekontrakten med BankID. Her kan du se en kopi av utleiekontrakten.

Slice 1Created with Sketch.

Betydning av utleiekontrakt

En utleiekontrakt er til fordel for både leietakere og utleier. Den regulerer partenes ansvar og rettigheter hva gjelder leieforholdets varighet, fakta om utleieobjektet, husleien, forfallsdato, depositum, eventuelle husordensregler, tvangsfravikelse og mye mer.

I tilfeller hvor det oppstår en tvist eller konflikt mellom leietaker og utleier er det betydelig enklere å løse den med en juridisk riktig utleiekontrakt.

Slice 1Created with Sketch.

Sikkert med bankID signering

BankID er en enkel elektronisk legitimasjon for sikker signering på nett. I den “vanlige” verden bruker du penn og papir når du skriver under en utleiekontrakt. I den digitale verden kan du bruke BankID for å signere dokumenter og kontrakter på nett.

Husleie.no gjør det raskt, trygt og enkelt å få signert utleiekontrakten ved å la leietaker og utleier signere den med BankID – helt gratis!

Greit å vite