Lån til depositum

i samarbeid med Komplett Bank

Det kan være mange årsaker til at man skal leie bolig. Å flytte hjemmefra for første gang, midlertidig opphold fordi huset man eier renoveres eller et ønske om en alternativ bolig etter en turbulent periode med separasjon eller skilsmisse, er bare noen av årsakene som kan forklare behov for leie av bolig.

Uansett årsak – det viktigste er at behovet ditt dekkes. Dog er det mange som kjenner på det at det å fremskaffe nok penger til et depositum kan være mye penger å legge ut på en gang.

Komplett Bank kan låne deg penger.

Fleksibelt Lån til depositum gir deg ikke bare anledning til å skaffe deg en bolig, men samtidig mulighet for å kjøpe inn nødvendig inventar, slik at du kan trives.

Du kan i søknadsprosessen velge en høyere låneramme enn depositumskravet, hvilket betyr at du kan disponere den ledige kredittrammen akkurat som du vil.

Lånet har ingen krav til sikkerhet (fast eiendom eller bil). Minimumskravene for å søke er at du er fylt 20 år, har en inntekt på mer enn 200 000 kr i året og plettfri betalingshistorikk.

Betingelser for lån til depositum

Lånebeløp fra kr 10 – 500 000

Signer lånetilbudet med BankID

Nominell rente fra 7,9% – 24,9%

Låneeksempel*: Eff. 16,90 %, 65 000 o/5 år, Etabl.geb 640, Kost. 29 333, Tot 94 333. *Fleksibelt Lån kan når som helst trekkes opp innenfor tildelt kredittramme og har en åpen ende så lenge ikke annet er avtalt spesielt. Kreditten er revolverende og renter beregnes av benyttet kredittramme. Månedlig minimumsbeløp å betale blir beregnet ut fra totalt utestående kreditt på faktureringstidspunktet, og vil som hovedregel tilsvare et beløp som medfører at tilbakebetaling av utestående kreditt ikke gis en løpetid som er lengre enn 5 år.