Hopp til innhold Velkommen til Husleie.no

Slik leier du ut boligen din

Har du en leilighet eller hybel du skal leie ut? Da er det en rekke ting du bør sette deg inn i først. Er du godt forberedt bør det være enkelt å leie ut boligen.

Husleieloven

Husleieloven

Husleieloven er den loven som regulerer plikter og rettigheter mellom leietaker og utleier.

Overtakelsesprotokoll

En overtakelsesprotokoll er en skriftlig oppsummering av boligens tilstand ved overtakelsen. En slik protokoll gir hensiktsmessige bevis, som kan komme til nytte dersom det ved utflytting oppstår uenigheter om når eventuelle skader og mangler oppstod.

Kredittsjekk av leietakere

Er det lov til å kredittsjekke en leietaker? Les hvilke regler som gjelder hvis du ønsker å foreta kredittsjekk før du leier ut.

Regler om fremleie

Kan utleier fremleie utleieleiligheten, eller kan utleier nekte dette? Hvilke regler er det som gjelder ved fremleie av boligen?

Hva skal være inkludert i husleien?

Husleien er vederlaget leietakeren må betale for å få bruke leieobjektet. Husleien skal være et fast beløp, som betales forskuddsvis for en måned av gangen.

Utleiers ansvar i leieforholdet

Utleiers ansvar i leieforholdet

I forbindelse med et husleieforhold har både utleier og leietaker flere plikter. Disse er regulert i henhold til gjeldende bestemmelser i husleieloven samt av leiekontrakten.

Ulovlige husleiekontrakter

Ulovlige husleiekontrakter

Når du leier en bolig er det vanlig å ha en husleiekontrakt som regulerer forholdet mellom leietaker og utleier. Du bør sjekke kontrakten grundig før du signerer, da det ofte kan forekomme at kontrakten inneholder ulovligheter.

Les om heving av leiekontrakt

Heving av leiekontrakten

Heving av leiekontrakten vil si at leiekontrakten bortfaller med øyeblikkelig virkning. Leieforholdet er dermed avsluttet og leietakeren må / kan flytte ut.

Hva er konsekvensene av mislighold?

Nå leietaker eller utleier bryter en eller flere bestemmelser i leiekontrakten så vil dette kunne anses som mislighold av leiekontrakten. Lese mer om hvordan utleier og leietaker kan misligholde leiekontrakten.

Hva betyr mislighold av leiekontrakten?

Selv om utleier og leietaker har regulert forholdet seg imellom gjennom en leiekontrakt, skjer det likevel at ting ikke forløper som det skal.

Depositumskonto

Depositumskonto

I tillegg til å betale husleie, må du som leieboer også stille en økonomisk garanti, eller sikkerhet om du vil. Denne sikkerheten kalles depositum.

Innboforsikring

Innboforsikring

Enten man leier bolig eller eier sin egen, er innboforsikring både fornuftig og anbefalt. Denne dekker blant annet skader på og tyveri av inventar og løsøre.

Depositumsgaranti

Depositumsgaranti

Som leietaker må man stille med et depositum når man skal leie bolig. Dette er utleierens sikkerhet i tilfelle husleien ikke blir innbetalt eller det forvoldes skader på leieobjektet.

Depositum

Depositum

Dersom man er ute etter å leie bolig vil ordet depositum dukke opp på et tidlig tidspunkt.

Depositumslån

Hva er depositumslån

Når man skal leie bolig, enten det dreier seg om en studenthybel eller en hel enebolig, så vil utleieren be om et depositum.

Innflytting

Innflytting

Enten man er leietaker eller utleier er den beste starten på leieforholdet at man har en skriftlig leiekontrakt.

Husleiekontrakt

Husleiekontrakt

En husleiekontrakt er en skriftlig avtale mellom utleier og leietaker. Og enten om man leie eller leie ut en bolig er det nødvendig å regulere forholdet med en husleiekontrakt.

Valg av leietaker

Valg av leietaker

Enten man leier ut en enhet i sin egen bolig eller har et utleieobjekt et annet sted, er valg av leietaker viktig.

Oppsigelse av leieforhold

Oppsigelse av leieforhold

Oppsigelse av leieforhold er, under visse forutsetninger, mulig for både leier og utleier.

Økning av husleien

Økning av husleien

Driver man med boligutleie vil man fra tid til annen ha behov for eller ønske om å foreta en husleieøkning. Dett kan man gjøre men det finnes noen lover og regler man må forholde seg til.

Forsinket betaling av husleien

Forsinket betaling av husleien

Vanligvis betaler leietakeren husleien sin på forskudd og for en måned om gangen. Dersom husleien uteblir eller regelmessig betales for sent er dette å regne som et brudd på leieavtalen.

Husleien

Husleien

Husleien er det beløpet en leietaker betaler for å kunne bruke leieobjektet. Dette er et fast beløp, som vanligvis innbetales forskuddsvis for en måned av gangen. 

Utflytting

Utflytting

Når et leieforhold opphører enten ved at en tidsbestemt leiekontrakt løper ut eller ved oppsigelse, er det mange ting man skal tenke på.

Utkastelse av leietaker

Utkastelse av leietaker

Dersom leietakeren ikke oppfyller den inngåtte leieavtalen og det foreligger det man kaller for et vesentlig mislighold, har utleier mulighet for å iverksette utkastelse.

Visning av leilighet

Visning

Visning er et ord de aller fleste forbinder med det å kjøpe egen bolig. Men å holde visning eller gå på en, er også veldig nyttig i forbindelse med leie og utleie av bolig.