Banner Image

Artikler om boligutleie

Nyttige artikler for deg som ønsker å lære mer om utleie og leie av bolig

Ikke alle utleiere og leietakere er erfarne aktører i leiemarkedet. Husleie.no har derfor utviklet en rekke artikler om forskjellige aspekter relevant for leie og utleie av bolig.

Leier du ut deler av bolig du selv bor i...

I denne artikkelen vil du få en oversikt over reglene...

Dersom du leier ut via Airbnb eller lignende tjenester, driver...

Når må utleier beskattes av leieinntektene? Et av de store...

Korttidsleie defineres av skatteetaten som utleie av egen bolig, eller...

MVA er en forkortelse for en skatt staten har pålagt...

Å leie ut en hybel eller en sokkelleilighet i egen...

Når man skal leie bolig, enten det dreier seg om...

Selv om utleier og leietaker har regulert forholdet seg imellom...

Dersom man er ute etter å leie bolig vil ordet...

Som leietaker må man stille med et depositum når man skal leie...

Enten man er leietaker eller utleier er den beste starten...

Har du en leilighet eller hybel du skal leie ut?...

Visning er et ord de aller fleste forbinder med det...

Heving av leiekontrakten vil si at leiekontrakten bortfaller med øyeblikkelig...

Ulovlige husleiekontrakter ikke uvanlig. Når du som leietaker leier en...

I et leieforhold har både leietaker og utleier plikter. Disse...

Husleien representerer det vederlaget utleier og leietaker har avtalt vedrørende...

Kan leietaker fremleie leieboligen, eller kan utleier nekte dette? I...

Er det lov til å gjennomføre kredittsjekk av leietakere? Mange...

Overtakelsesprotokollen, også kjent som innflyttingsprotokoll, er en skriftlig oppsummering av...

Husleieloven er den loven som regulerer plikter og rettigheter mellom...

Har du en leilighet eller hybel du skal leie ut?...

Nå leietaker eller utleier bryter en eller flere bestemmelser i...

I tillegg til å betale husleie, må du som leieboer...

Enten man leier bolig eller eier sin egen, er innboforsikring...

En husleiekontrakt er en skriftlig avtale mellom utleier og leietaker,...

Nå man man skal leie ut bolig er valg av...

Oppsigelse av leieforhold er, under visse forutsetninger, mulig for både...

Driver man med boligutleie, enten man har en eller hundre...

Opplever du at leietaker er forsinket med betaling av husleien?...

Husleien er det beløpet en leietaker betaler for å kunne...

Når et leieforhold opphører enten ved at en tidsbestemt leiekontrakt...

Dersom leietakeren ikke oppfyller den inngåtte leieavtalen og det foreligger...

Vil du vite mer om hva Husleie.no kan gjøre for deg?

eller ring oss på 21 08 02 12 mellom kl 09 og 15 mandag til fredag