Det er ikke alltid så lett å vite hvordan man skal gå frem som utleier når man ønsker å avslutte leieforholdet. Her får du en liten oversikt over hva de forskjellige termene betyr og hvordan du bruker dem.

Advarsel

En advarsel sender du til leietaker slik at han eller hun har mulighet til å rette opp i saken eller misligholdet før du eventuelt går videre med oppsigelse eller heving. I enkelte tilfeller stiller loven krav til at du har sendt en skriftlig advarsel før du kan gå videre.

Oppsigelse

En oppsigelse betyr at leiefoholdet sies opp på en ordinær måte. Dette gjelder både leietaker og utleier. Hvis det er bindingstid på leiekontrakten kan det ikke sies opp uten saklig grunn; som f.eks at man skal bruke boligens selv. Oppsigelsen fra utleier skal leveres skriftlig.

Heving

Heves leieavtalen betyr det at leietaker må flytte ut med en gang. Dette er ekstraordinært og krever god dokumentasjon på vesentlig mislighold og/eller andre alvorlige og omfattende hendelser. I følge Husleieloven kan det f.eks være at leietaker ikke retter seg etter tidligere sendt advarsel på flere måneders ubetalt husleie, eller at han eller hun til stadighet bryter ordensreglene.

Avslutt leieforholdet på en enkel måte

Registrer info om leieforholdet og få en oppsigelse- eller hevingserklæring som møter lovens formkrav.

Kom i gang nå - det er helt gratis!