Hva er depositumslån?

Alternative Text

Når man skal leie bolig, enten det dreier seg om en studenthybel eller en hel enebolig, så vil utleieren be om et depositum. Depositumet er vanligvis et beløp som tilsvarer tre, maksimalt seks, måneders husleie, og avhengig av hva man skal betale i husleie, kan dette bli forholdsvis høyt. Har man ikke oppsparte midler, eller dersom man ikke ønsker å bruke av disse, kan man ta opp et depositumslån.

Slik får man et depositumslån

Det er mange banker som tilbyr depositumslån, og renten samt gebyrer varierer fra bank til bank. Et depositumslån er et lån der det ikke kreves sikkerhet for pengene man låner. Dette gir lånet en høyere rente enn det man får på boliglån, der boligen settes som pant for lånebeløpet. Før man får innvilget et depositumslån må man som søker oppfylle visse grunnleggende krav som banken stiller. Det ene går på alder, bankene opererer gjerne med en nedre aldersgrense og denne kan variere fra 18 til 25 år. I tillegg er det viktig at man ikke er registrert med betalingsanmerkninger, med andre ord så får man ikke lån dersom man er registrert som dårlig betaler. Dette henger blant annet sammen med at banken skal sikre at de får tilbake pengene de har lånt ut. Når banken mottar lånesøknaden vil de automatisk foreta en kredittsjekk for å finne ut av om de kan innvilge depositumslånet eller ikke.

Når leieforholdet opphører

Bankene som tilbyr depositumslån har en låneramme på tre måneders husleie og løpetiden er vanligvis på fem år. Pengene settes inn på en sperret konto, en såkalt depositumskonto som står i leieboerens navn. Så lenge leieforholdet løper betaler leietaker, som har tatt opp depositumslånet, bare rentene på lånet  hver måned. Når leieforholdet opphører vil depositumskontoen bli oppgjort. Dersom utleier ikke kommer med noen krav, vil pengene på kontoen bli tilbakeført til banken og lånet blir oppgjort

Depositumslån kontra depositumsgaranti

Et depositumslån er altså penger man låner for å kunne stille den økonomiske sikkerheten som er nødvendig når man inngår en leiekontrakt. Fordelen er selvfølgelig at man slipper å binde sparepengene opp i et depositum, og om man ikke har egne midler får man likevel ordnet med depositum. Det finnes også et annet alternativ og det er depositumsgaranti. Dette er en garanti som stilles av tredjepart, som kan være NAV, eller en garanti som leieboeren kjøper fra en tredjepart. Det er gjerne forsikringsselskap som kan tilby en slik tjeneste. Depositumsgarantien varer i tre år og gjelder for opp til seks måneders husleie. Prisen, som er et engangsbeløp, avgjøres av leiesummens størrelse. Det betyr at den koster et sted mellom 3.000 og 5.000 kroner. Dersom leieboer ikke har betalt husleien eller på andre måter har misligholdt husleiekontrakten, kan utleier sende krav til den som har stilt garantien. Garantiutsteder (forsikringsselskapet) vil da dekke kravet og samtidig kreve utlegget tilbakebetalt av leieboeren. Les mer her om depositumsgaranti.

Depositum til drømmeboligen?

Depositumsgaranti for et depositum på kr 30 000 koster kr 4 800 som et engangsbeløp. 

Utleier og leietaker får samme sikkerhet som ved ordinært depositum.