Hopp til innhold Velkommen til Husleie.no

Husleiekontrakt

Av Husleie.no

En husleiekontrakt er en skriftlig avtale mellom utleier og leietaker. Og enten om man leie eller leie ut en bolig er det nødvendig å regulere forholdet med en husleiekontrakt.

En husleiekontrakt er til fordel for begge parter. Her reguleres plikter og rettigheter til både leietaker og utleier når det kommer til aspekter som leieforholdet varighet, husleien, når husleien skal innbetales og til hvilken konto, husordensregler med mer. Skulle det oppstå en tvist eller uenighet mellom partene er det lettere å løse denne med leiekontrakten som utgangspunkt.

Innholdet husleiekontrakten

Det hjelper ikke å ha en leiekontrakt dersom den ikke inneholder noen vesentlige punkter. Det første punktet enhver kontrakt må ha utfylt er hvem som er leietaker og hvem som er utleier. I tillegg må kontrakten si noe om utleieobjektet, husleien samt hva som er inkludert eller ikke inkludert i denne. Noen objekter leies ut med strøm og internett inkludert i leieprisen, andre gjør det ikke. Så lenge dette er tydelig spesifisert i husleiekontrakten, slipper man unødvendig tvil. Det er også nyttig at kontrakten sier noe om hva som skjer hvis det oppstår mislighold. Mislighold vil for eksempel si at husleien ikke blir innbetalt til tide. Dersom man som utleier sørger for å ha dette spesifisert, står man sterkere om uhellet skulle være ute. Det siste, men ikke mindre viktige punktet, handler om tidsrommet leieobjektet leies ut i.

Forskjellen mellom tidsbestemt og tidsubestemt husleiekontrakt

Det kalles en tidsbestemt husleiekontrakt når utflyttingsdatoen er spesifisert i kontrakten. Dersom en tidsbestemt leiekontrakt foreligger skal leietakeren flytte ut uten at utleier trenger å sende en oppsigelse. Dersom dette ikke skjer må utleier sørge for å sende en skriftlig flytteforordning innen det har gått tre måneder. Dersom dette ikke skjer går nemlig den tidsbestemte kontrakten automatisk over til en tidsubestemt variant. En tidsubestemt husleiekontrakt betyr at kontrakten løper til en av partene sier den opp. Husk at uansett avtaleform er det, bortsett fra noen få unntak, ikke lov å avtale leietid som er mindre enn tre år.

Gode maler finnes på nettet

Gode husleiekontrakter vokser ikke på trær, men de finnes tilgjengelig på nettet. De fleste slike maler er gratis, men bare vær oppmerksom på at ikke alle er like gode. Og flere av kontraktene som finnes er utdaterte og noen kan til og med være ugyldige. Det er ikke nødvendig å få en advokat til å lese gjennom en ferdig utfylt kontrakt, men det kan være lurt å sørge for å benytte seg av en mal som er godkjent av profesjonelle, som for eksempel vår husleiekontrakt.

Husk også på at begge skal ha en underskrevet kopi hver. Signeringen kan gjøres elektronisk ved hjelp av BankID, og Husleie.no er en av få aktører som tilbyr dette. Du kan opprette leiekontrakten online med BankID-signering her. Husleie.no tilbyr også en nedlastbar leiekontrakt for de som av ulike årsaker ikke kan benytte seg av BankID

Hva sier Husleieloven?

Husleieloven er med på å regulere forholdet mellom den som leier ut og den som leier. Loven tar for seg plikter samt forhold rundt slike ting som oppsigelse. Den inneholder også en veldig viktig bestemmelse for leietakeren, nemlig at man ikke kan inngå en avtale som gir leietaker dårligere rettigheter enn de han allerede har i henhold til loven. I forhold til husleiekontrakt sier Husleieloven at den må inngås skriftlig dersom en av partene ønsker dette.

En husleiekontrakt er ikke absolutt nødvendig, men sterkt anbefalt. Både leietaker og utleier er beskyttet av loven til en viss grad, men husleiekontrakt vil gjøre livet enklere for begge parter og sikre rettigheter på en bedre måte dersom det skulle oppstå uenigheter.

 

Gratis husleiekontrakt med BankID-signering

Opprett husleiekontrakten og signere den med BankID helt gratis. Enkelt og effektivt for både leietaker og utleier.

Les mer