Hva bør du tenke på når du skal velge leietaker?

Alternative Text
20 september 2018

Å leie ut er mer enn å ha en ledig bolig du kan leie ut. Ved siden av klargjøring av boligen, skal det annonseres, holdes visninger og skrives kontrakt. Et av de aller viktigste elementene ved utleie er å finne riktig leietaker. Gjør du en grundig jobb her er det store sjanser for at du slipper fremtidige problemer, som for eksempel manglende innbetaling av husleien. Valg av leietaker, samt en god kontrakt, danner det viktigste grunnlaget for et godt leieforhold.

En erfaren aktør i markedet

Kim O. Evebø er daglig leder og partner i firmaet m3 Utleie AS. Han begynte som eiendomsmegler på midten av 2000-tallet og har totalt mer enn ti års erfaring i å velge ut kandidater til blant annet utleieboliger. I dag jobber han med utleie og boligforvaltning. Selskapet har mer enn 500 utleieboliger i porteføljen, og dette inkluderer alt fra hybler til studenter og større eneboliger til familier. Tjenestene m3 Utleie AS leverer er blant annet utleie, fakturering, innkreving av husleie og boligservice. Vi har tatt en prat med ham om hva du bør tenke på når du skal velge leietaker.

Samme fremgangsmåte – ulik beslutningsprosess

m3 Utleie AS har som nevnt både hybler og eneboliger i porteføljen sin. Imidlertid forteller Kim O. Evebø at fremgangsmåten for å finne nye leietakere er den samme uansett type bolig som skal leies ut. Dog er beslutningsprosessen raskere når de skal fylle opp et kollektiv enn når de skal finne leietaker til en enebolig. Dette kommer rett og slett av at studentene søker etter hybler o.l. og flytter inn i det korte tidsrommet mellom svar på studiesøknad og studiestart. Dermed snakker vi om en kort tidsperiode der det er mange utleiere som ønsker å leie ut til de samme studentene. Da sier det seg selv at beslutningene må tas raskere, slik at ikke studentene mister interessen og velger en annen tilbyder.

I m3 Utleie AS sørger de for å møte alle interesserte ved å invitere til visning. Der får de fremmøtte utdelt et interesseskjema*, hvor de blant annet gir sitt samtykke til at det blir foretatt en kredittsjekk, så vel som sjekk av referanser. Det siste kan være både arbeidsgiver og tidligere leieforhold.

Når informasjonen er samlet inn, blir denne gjennomgått før det tas en beslutning.

Fallgruvene en utleier kan møte

Kim er klar på at den største fallgruven du som utleier kan møte i jakten på en leietaker er at det legges for mye følelser i beslutningen. Det kan være at man er redd for å ikke få leid ut, kanskje hybelen eller leiligheten har stått ledig en stund, og dermed leier man ut til den første og beste som vil flytte inn. Dersom man tar beslutning ut fra det man hører og ikke ut fra faktisk informasjon, som man kunne sjekket opp ved hjelp av en telefonsamtale eller to, er det fort gjort at man ender med feil leietaker.

Private aktører kontra profesjonelle

Profesjonelle utleiere har gjerne en større feilmargin enn private som leier ut færre enheter. Manglende erfaring vil også gi mer stress i beslutningsprosessen. Det er viktig å ha et godt sikkerhetsnett, blant annet i form av en god kontrakt, slik at det å fjerne en leietaker ikke blir vanskeligere enn det må være.

En god kontrakt er også viktig for å unngå at eventuelle konflikter vokser seg store. Dersom det oppstår en tvist og man kan løse den ved å henvise til et punkt i kontrakten, blir alt mye enklere for både utleier og leietaker.

Slik kan du beholde gode leietakere

m3 Utleie AS har like gode rutiner for hvordan leietakere skal ivaretas som hvordan de skal finne dem. Det aller viktigste er igjen dette med å ha en god kontrakt, slik at den kan brukes som grunnlag dersom det oppstår spørsmål. Lurer leietakeren på hvilket vedlikehold som er hans ansvar, er det fint om dette faktisk står som eget punkt i kontrakten.

Ved siden av en god kontrakt, lages det også en protokoll ved innflytting. Dette er nok et ledd i å unngå misforståelser og uenigheter.

Det siste som er viktig er å være tilgjengelig for leietakeren. Det vil si å ha kort responstid og gi klare og tydelige svar på det leietakeren måtte lure på. Svarene må også komme så fort som mulig.

Å være kunde hos Husleie.no

Kim og firmaet benyttet seg opprinnelig av et annet, konkurrerende selskap inntil de fikk en kunde som igjen var kunde hos nettopp Husleie.no. I dag angrer de ikke på byttet. De kan nå bruke tiden sin på å ivareta kundene sine og overlate slike ting som fakturering, inndriving av husleie, purring og utsendelse av eventuelle varsler til Husleie.no.

Å leie ut er mer enn å ha en ledig bolig du kan leie ut. Ved siden av klargjøring av boligen, skal det annonseres, holdes visninger og skrives kontrakter. Et av de aller viktigste elementene ved utleie er å finne riktig leietaker. Gjør du en grundig jobb her er det store sjanser for at du slipper fremtidige problemer, som manglende innbetaling av husleien. Valg av leietaker samt en god kontrakt, danner det viktigste grunnlaget for et godt leieforhold.

 

 

*Ved å annonsere til Finn.no via MinHusleie får du interesseskjema og tilgang på kredittsjekk inkludert i tjenesten. Les mer om dette her.

Komplett forvaltningsløsning
– fra kr 99 / mnd

Få en enklere utleiehverdag med bl.a. leiekontrakt m/ BankID, digital overtakelseprotokoll, automatisk fakturering og purring på husleien, indeksregulering, bistand til fravikelse og inkasso og mye mer.