Litt ut i det nye året har vi lansert en rekke små og litt større funksjonaliteter som mange har uttrykt ønske om. Her får du en oversikt på hva som nå er lansert, samt forbedringer og feilrettinger av eksisterende funksjonalitet.

Fakturaperiode og forfallsdato

Du kan nå velge om husleien skal faktureres på forskudd, etterskudd eller for inneværende måned. Her er noen eksempler;

Forskudd: Setter du forfallsdato som “5. dag i måneden” og velger husleieperiode “neste måned” så vil forfallsdato 5. mars for april måned. 

Inneværende: Setter du forfallsdato som “5. dag i måneden” og velger husleieperiode “inneværende måned” så vil forfallsdato 5. mars for mars måned. 

Inneværende: Setter du forfallsdato som “5. dag i måneden” og velger husleieperiode “forrige måned” så vil forfallsdato 5. mars for februar måned. 

Ønsker du å endre hvordan husleien periodiseres går du inn på respektive leieforholdet og velger “leieforhold” i venstremenyen.

Vær oppmerksom på at endringer i leieforhold som løper kan skape hull i fakturafrekvens for fremtidige fakturaer. Er du usikker så sjekk med en av våre dyktige medarbeidere på kundeservice. I første omgang vil valg av husleieperiode kun være tilgjengelig for allerede registrerte leieforhold. Tilsvarende funksjonalitet vil bli tilgjengelig også i leiekontrakten og ved etterregistrering av løpende leieforhold.

Oversikt over tidligere og fremtidige fakturaer

Oversikten over status på utsendte fakturaer og listen over fremtidige fakturaer inneholder nå kolonnen “periode” som indikerer hvilken måned fakturaen gjelder for. I betalingsstatus er også kolonnen “type” som indikerer om det er en vanlig husleiefaktura eller om det er en tilleggsfaktura som er sendt.

Endringer reflektert i rapporter

Som følge av introduksjon av fakturaperiode så er følgende endringer blitt gjort i relevante rapporter: 

 • Fakturaliste; periode (måned, år) og type (husleie eller tillegg)
 • Fakturaspesifikasjonsliste: periode (måned, år) og type (husleie eller tillegg)
 • Leieforhold: forfallsdag (1, 5, 10…), fakturaperiode (forskudd, inneværende, etterskudd) og fakturafrekvens (månedlig, kvartalsvis)

Datobruk i fakturaer (forfallsdato og fakturadato)

For riktig periodisering i regnskapet vil fakturadato og forfallsdato i de fleste tilfeller være identiske. Unntaket er ved etterskuddsvis fakturering der fakturaens utstedelsesdato faller til perioden som fakturaen gjelder for mens forfallsdato ligger i perioden etter.  

Valgfri krediteringsdato og -beløp

Utleier kan nå fritt velge datering av kreditnotaer samt velge krediteringsbeløp som er større enn hovedstolen. Det gjøres oppmerksom på at dette kan påvirke regnskapsdata og overføring til regnskapssystem via API.

Valgfri faktura-/forfallsdato for tilleggsfaktura

Hvis du oppretter tilleggsfaktura kan du nå sette faktura-/forfallsdato 6 mnd i fortid/fremtid.

Fjernet beløpsbegrensning på direktebetalinger

For betalinger som er gjort direkte til utleiers bankkonto er det nå mulig å registrere disse med et større beløp enn opprinnelig fakturabeløp og nåværende saldo.

Avslutning av depositumskonto

Depositumskontoer kan nå avsluttes/frigjøres fra MinHusleie. For å gjøre det så navigerer du til leieforholdet og velger depositumskonto i venstremenyen. Dersom deler av beløpet skal tilfalle deg som utleier er det viktig å huske på at du må ha en bankkonto i Easybank. Dette er et krav som kommer av Husleieloven – og ikke fra Husleie.no eller Easybank.

Feilrettinger og småkorrigeringer

Det er gjort en rekke feilrettinger som har påvirket enkelte utleiere. 

  • Dashbordet inneholder igjen faktura- og betalingsdata 
  • Krediteringsbeløp i fakturaspesifikasjon har nå negativt fortegn
  • Forskyvning av tekst i kreditnotaer er fikset 
  • Summering av beløp i fakturaliste og fakturaspesifikasjonsliste skal nå være riktig
  • Nedlastet versjon av varsel om fravikelse inneholder nå riktig referanse til Tvangsfullbyrdelsesloven
  • Utleiers adresse i fremtidige fakturaer vil nå gjenspeile det som er registrert adresse på utleierprofil
  • Duplikat varsel om innbetaling av husleie skal ikke lenger skje 
  • Tilleggsfaktura vises igjen i fakturaspesifikasjonsliste
  • Fakturabeløp i rapporten Fakturaspesifikasjon inkluderer nå mva