Å leie ut bolig medfører risiko, og det er flere fallgruver på veien.

Så hvordan kan du som utleier sikre leieforholdet ditt på best mulig måte?
Som utleier er det flere utfordringer man kan oppleve i løpet av et leieforhold. Det være seg at leietaker ikke betaler husleien, eller at han eller hun forårsaker skade på boligen. Den siste tiden har det også dukket opp flere tilfeller hvor leietaker ikke har mulighet til å betale husleien på grunn av permittering eller annet relatert til Corona-situasjonen.

En av måtene du som utleier kan sikre deg mot økonomisk tap er blant annet gjennom depositum. På dette webinaret tar vi for oss ulike depositumsløsninger, og som gjest har vi Lars Petter fra BRAbank (tidligere Easybank) som sammen med Kjetil og Karen fra Husleie.no vil svare på spørsmål utleiere har forbundet med dette temaet. Når du melder deg på har du samtidig mulighet til å sende inn dine spørsmål om depositum og få svar på disse i løpet av webinaret. Du kan også stille spørsmål i chatten underveis i webinaret.

Tidspunkt: onsdag 6. mai kl 14-15