Betalingdato for husleie

Betalingdato for husleie

Betalingsdato er den dato husleien skal betales til utleier, eller til den som på vegne av utleier forvalter leieforholdet, i henhold til leiekontrakten. Betalingsdato nevnes også som forfallsdato

Få hjelp til innkreving av husleien

Opplever eller frykter du at leietaker betaler husleien for sent?

For kr 99 per måned innkrever vi husleien for deg i tillegg til mye mer.