Depositum

Depositum

Depositum er en sikkerhet av økonomisk art som leietakeren gir utleieren for å sikre utleiers mulighet til å få dekket ubetalt husleie eller skader på leieobjektet.

Depositum til drømmeboligen?

Depositumsgaranti for et depositum på kr 30 000 koster kr 4 800 som et engangsbeløp. 

Utleier og leietaker får samme sikkerhet som ved ordinært depositum.