Forfallsdato

Forfallsdato

Forfallsdato er den datoen husleien skal betales til utleier eller til den som på vegne av utleier forvalter leieforholdet. De fleste husleier forfaller til betaling den 1. hver måned. 

Leiekontrakt med BankID-signering

Opprett husleiekontrakten og signer den med BankID helt gratis.

Enkelt og effektivt for både leietaker og utleier.