Forsinket betaling av husleien

Forsinket betaling av husleien

Husleien er å anse som forsinket betalt når leietaker ikke betaler husleien innen forfallsdatoen som er oppgitt på faktura eller avtalt mellom leietaker og utleier i leiekontrakten.

Få hjelp til innkreving av husleien

Opplever eller frykter du at leietaker betaler husleien for sent?

For kr 99 per måned innkrever vi husleien for deg i tillegg til mye mer.