Fravikelse

Fravikelse

Den som har leid ut en bolig eller et lokale kan i visse tilfeller kreve at leietaker skal fravikes, det vil si kastes ut. Grunnlag for fravikelse kan være; leietaker betaler ikke husleien, leieperioden er utløpt uten at leietaker flytter ut eller leietaker oppfyller ikke bestemmelsene i avtalen.

Leiekontrakt med BankID-signering

Opprett husleiekontrakten og signer den med BankID helt gratis.

Enkelt og effektivt for både leietaker og utleier.