HTU

HTU

HTU, en forkortelse for Husleietvistutvalget, løser tvister mellom utleier og leieboer i fylkene Oslo, Akershus, Hordaland og Sør- og Nord-Trøndelag med hjemmel i husleieloven av 26.03.99 nr. 17 (husll.) § 12-5.

Formålet med HTU er å tilby en rask og kompetent behandling av konflikter mellom utleier og leietaker relatert til leieforhold. 

Husleietvistutvalget behandler saker som omhandler blant annet:

I fylkene som ikke har HTU må konflikter rundt leieforholdet behandles i forliksrådet.

Leiekontrakt med BankID-signering

Opprett husleiekontrakten og signer den med BankID helt gratis.

Enkelt og effektivt for både leietaker og utleier.