Husleieinkasso

Husleieinkasso

Husleieinkasso kan benyttes overfor leietakere som er for sene med husleiebetalingen, eller som velger å bare betale deler av husleiekravet. Ofte ser man at en runde med inkasso hjelper leietakerne med punktlighet, og hindrer at det opparbeider seg større husleierestanser.

Bistand til utkastelse – kr 1 490

Betaler ikke leietaker husleien eller brytes ordensreglene regelmessig? Da kan det foreligge grunnlag for å kaste ut leietaker.

Husleie.no hjelper med begjæring om fravikelse for kr 1 490.