Husleietvistutvalget

Husleietvistutvalget

Husleietvistutvalget løser tvister mellom utleier og leier av bolig i de fem fylkene Oslo, Akershus, Hordaland og Sør- og Nord-Trøndelag med hjemmel i husleieloven av 26.03.99 nr. 17 (husll.) § 12-5.

Formålet med Husleietvisutvalget er å tilby partene i et leieforhold rask og kompetent behandling av husleietvister. Sakene kan behandles uavhengig av om utleier eller leietaker er en virksomhet eller privatperson.

Husleietvistutvalget behandler saker som omhandler blant annet:

I de andre fylkene må tvister rundt husleie behandles i forliksrådet.

Bestill innboforsikring

Alle bør ha innboforsikring, og denne kan du bestille enkelt og greit via Husleie.no

Vi samarbeider med Gjensidige og du finner innboforsikringen deres på markedsplassen vår.