Innflytting

Innflytting

Innflytting er definert som tidspunktet når leietaker flytter inn i boligen. Tidspunktet for innflytting er oppgitt i leiekontrakten, enten som kontraktsstart, innflyttingstidspunkt eller overtakelsestidspunkt.

Opprett overtakelsesprotokoll –
helt gratis

Dokumenter boligens tilstand med vår mobilvennlige overtakelsesprotokoll.

Enkel å bruke, koster ingenting og reduserer risikoen i leieforholdet.