Medleietaker

Medleietaker

Når det er en eller flere leietakere som bor i utleieboligen og som er solidarisk ansvarlig for oppfyllelse av leiekontraktens vilkår.

Leiekontrakt med BankID-signering

Opprett husleiekontrakten og signer den med BankID helt gratis.

Enkelt og effektivt for både leietaker og utleier.