Mislighold av husleiekontrakt

Mislighold av husleiekontrakt

Leieboer misligholder hvis han ikke gjør det han skal etter husleiekontrakten eller husleieloven. Mislighold kan for eksempel være:

  • Leieboer betaler ikke husleien, eller betaler husleien gjentatte ganger for sent.
  • Leieboer følger ikke husordensreglene eller gjør endringer i boligen som han ikke har lov til.
  • Leieboer vedlikeholder ikke boligen

Bistand til utkastelse – kr 1 490

Betaler ikke leietaker husleien eller brytes ordensreglene regelmessig? Da kan det foreligge grunnlag for å kaste ut leietaker.

Husleie.no hjelper med begjæring om fravikelse for kr 1 490.