Namsmannen

Namsmannen

Oppgaven med å gjennomføre sivile tvangsforretninger er pålagt namsmannen, eller namsfogden. Namsmannen og dennes namsfullmektige er de eneste i Norge som kan benytte tvang og makt til å gjennomføre sivile krav. En tvangsforretning kan bli utført av namsmannen for å gi kreditor sikkerhet for krav denne måtte ha mot en skyldner.

Namsmannen sine oppgaver utføres normalt ved lensmannskontorer og politistasjoner i Norge.

Bistand til utkastelse – kr 1 490

Betaler ikke leietaker husleien eller brytes ordensreglene regelmessig? Da kan det foreligge grunnlag for å kaste ut leietaker.

Husleie.no hjelper med begjæring om fravikelse for kr 1 490.