Oppsigelse av leiekontrakt

Oppsigelse av leiekontrakt

En oppsigelse av en leiekontrakt skjer når leietaker eller utleier varsler at man ikke lenger ønsker å være i et kontraktsmessig forhold med den andre parten. Betingelsene for oppsigelse av leiekontrakten er gitt av leiekontrakten og Husleieloven.

Hvordan si opp leiekontrakten

Dersom man som utleier skal si opp en leietaker er det viktig at dette skjer skriftlig. Man bør sørge for at leieboeren undertegner på at oppsigelsen av leieforholdet er mottatt. Dette kan også ordnes ved at man sender oppsigelsen som rekommandert post. I tillegg til årsaken til oppsigelsen må man også ha med denne teksten:

”Du kan protestere mot oppsigelsen. Det må i så fall gjøres skriftlig til meg innen én måned regnet fra den dato du mottok denne oppsigelsen. Dersom du ikke protesterer på oppsigelsen innen fristen, taper du retten til å påberope deg at oppsigelsen er i strid med Husleieloven, jf. § 9-8 første ledd annet punktum. Jeg kan i så fall begjære tvangsfravikelse etter Tvangsfullbyrdelsesloven § 13-2 tredje ledd bokstav c."

Leietakers oppsigelsesvern

Leietaker har det man kaller oppsigelsesvern. Derfor er det viktig at man som utleier har en saklig grunn til å si opp leieboeren. Saklig grunn til oppsigelse av leieforhold kan være:

  • Leietaker har gjentatte ganger brutt leieavtalen. Det vil for eksempel si manglende innbetaling av husleien.
  • Utleier eller nær familie av utleier skal bruke leieobjektet selv
  • Det foreligger konkrete planer for ombygging av leieobjektet. Man kan dog være pliktig til å skaffe leieboeren en erstatningsbolig.
  • Skal man selge utleieboligen kan denne selges med leietaker.

Dersom ny eier skal bruke enheten selv, må han si leieboeren opp på vanlig måte. Dersom man som utleier ikke utfører oppsigelsen av leieforholdet på korrekt måte, kan leieboer velge å se bort fra denne. Da må man som utleier starte prosessen på nytt. Dersom leieboer nekter å godta oppsigelsen må man gå til søksmål. For dette gjelder egne frister.

 

Bestill innboforsikring

Alle bør ha innboforsikring, og denne kan du bestille enkelt og greit via Husleie.no

Vi samarbeider med Gjensidige og du finner innboforsikringen deres på markedsplassen vår.