Oppsigelsestid

Oppsigelsestid

Lengden på oppsigelsestiden avhenger av leieavtalen. Oppsigelsestiden kan avtales til et bestemt antall måneder, uker eller dager. Er det ikke avtalt hvor lang oppsigelsestiden skal være, er oppsigelsestiden tre måneder. Oppsigelsesfristen løper fra oppsigelsen kommer fram, og er det antall måneder som er avtalt med tillegg av tiden fram til det neste månedsskiftet.

Dårlig erfaring med leietakere?
– forvaltning for kr 99/mnd

Fra kr 99/mnd bistår Husleie.no deg i vanskelige situasjoner, innkrever husleien på dine vegne
og sørger for at du har verktøyene du behøver for å være en god utleier.