Purring på husleien

Purring på husleien

Når den som eier, eller på vegne av eier forvalter, boligen som leies ut varsler leietaker om at han er forsinket med betaling av husleien.

Få hjelp til innkreving av husleien

Opplever eller frykter du at leietaker betaler husleien for sent?

For kr 99 per måned innkrever vi husleien for deg i tillegg til mye mer.