Tidsbestemt husleieavtale

Tidsbestemt husleieavtale

En tidsbestemt husleieavtale er en husleieavtale hvor det allerede fra starten av leieforholdet er avtalt og klart når leieforholdet skal avsluttes. Partene kan avtale at husleieavtalen kan sies opp i den avtalte leieperioden.

I følge husleieloven § 9-3 kan det ikke avtales en kortere leieperiode enn tre år for tidsbestemte leieavtaler. Minstetiden kan likevel settes til ett år hvis avtalen gjelder lofts- eller sokkelbolig i enebolig eller bolig i tomannsbolig, og utleieren bor i samme hus. Dette er for å beskytte partene mot korte og uforutsigbare leieforhold.

Det er også mulig å avtale en leietid kortere enn tre år dersom husrommet skal brukes som bolig av utleieren selv eller noen som hører til husstanden, eller utleieren har en annen saklig grunn for tidsavgrensningen.

Dersom en husleieavtale strider mot minstetidene, er tidsavgrensingen ugyldig og avtalen er å regne som en tidsubestemt avtale. En tidsubestemt avtale løper til den blir sagt opp. Det kreves saklig grunn for å si opp en leietaker, og er ikke annet avtalt er oppsigelsestiden tre måneder.

 

Leiekontrakt med BankID-signering

Opprett husleiekontrakten og signer den med BankID helt gratis.

Enkelt og effektivt for både leietaker og utleier.