Tidsbestemt leiekontrakt

Tidsbestemt leiekontrakt

En tidsbestemt leiekontrakt er en leiekontrakt hvor det allerede fra starten av leieforholdet er avtalt og klart når leieforholdet skal avsluttes. Partene kan avtale at leiekontrakten kan sies opp i den avtalte leieperioden.

Leiekontrakt med BankID-signering

Opprett husleiekontrakten og signer den med BankID helt gratis.

Enkelt og effektivt for både leietaker og utleier.