Tidsubestemt husleieavtale

Tidsubestemt husleieavtale

En tidsubestemt husleieavtale er en husleieavtale som varer helt til den blir sagt opp, med andre ord er det ikke avtalt når leieperioden tar slutt. Utleier og leietaker kan avtale at begge, eller bare en av partene skal kunne si opp.

Les mer om tidsubestemt leieavtale i husleieloven.

Leiekontrakt med BankID-signering

Opprett husleiekontrakten og signer den med BankID helt gratis.

Enkelt og effektivt for både leietaker og utleier.