Tidsubestemt husleiekontrakt

Tidsubestemt husleiekontrakt

En tidsubestemt husleiekontrakt er en husleiekontrakt som varer helt til den blir sagt opp, med andre ord er det ikke avtalt når leieperioden tar slutt. Utleier og leietaker kan avtale at begge, eller bare en av partene skal kunne si opp.

En tidsbestemt husleiekontrakt må ha et fastsatt opphørstidspunkt. Om avtalen ikke har et slikt tidspunkt er den å regne som en tidsubestemt leieavtale. Se husleieloven § 9-1.

Leiekontrakt med BankID-signering

Opprett husleiekontrakten og signer den med BankID helt gratis.

Enkelt og effektivt for både leietaker og utleier.