Tvangsfullbyrdelse

Tvangsfullbyrdelse

Tvangsfullbyrdelse er rettslige inndrivelse av en kreditors krav med myndighetens (namsmannens) bistand. Hvis kravet ikke innfris frivillig, kan den som har et krav mot en annen be namsmannen om hjelp til å få gjennomført (tvangsfullbyrdet) sin rett.

Bistand til utkastelse – kr 1 490

Betaler ikke leietaker husleien eller brytes ordensreglene regelmessig? Da kan det foreligge grunnlag for å kaste ut leietaker.

Husleie.no hjelper med begjæring om fravikelse for kr 1 490.