Ubetalt husleie

Ubetalt husleie

Husleien er å anses som ubetalt når leietaker ikke betaler hele eller deler av husleien innen forfallsdatoen som er oppgitt på faktura eller avtalt mellom leietaker og utleier i leiekontrakten.

Få hjelp til innkreving av husleien

Opplever eller frykter du at leietaker betaler husleien for sent?

For kr 99 per måned innkrever vi husleien for deg i tillegg til mye mer.