Utkastelse av leietaker

Utkastelse av leietaker

Den som har leid ut en bolig eller et lokale kan i visse tilfeller kreve utkastelse av leietaker, også benevnt som fravikes. Grunnlag for utkastelser kan være; leietaker betaler ikke husleien, leieperioden er utløpt uten at leietaker flytter ut eller leietaker oppfyller ikke bestemmelsene i avtalen.

Bistand til utkastelse – kr 1 490

Betaler ikke leietaker husleien eller brytes ordensreglene regelmessig? Da kan det foreligge grunnlag for å kaste ut leietaker.

Husleie.no hjelper med begjæring om fravikelse for kr 1 490.