Utleiekontrakt

Utleiekontrakt

En utleiekontrakt er en skriftlig avtale mellom leietaker og utleier og regulerer plikter og rettigheter til begge parter når det kommer til aspekter som leieforholdet varighet, husleien, når husleien skal innbetales og til hvilken konto, husordensregler med mer. Dersom det oppstår en tvist eller uenighet mellom partene er det lettere å løse denne med utleiekontrakten som utgangspunkt.

I følge lov om husleieavtaler, skal det skrives en skriftlig utleiekontrakt dersom en av partene krever det. Har du en juridisk riktig utleiekontrakt, blir utleieforholdet tryggere. Vi anbefaler å bruke Husleie.no sin digitale husleiekontrakt. Den digitalt signerte kontrakten sendes på e-post og du kan skrive ut en kopi dersom du ønsker det.

Leiekontrakt med BankID-signering

Opprett husleiekontrakten og signer den med BankID helt gratis.

Enkelt og effektivt for både leietaker og utleier.