Visningsliste

Visningsliste

Visningsliste er en liste som deltakere på visning av en utleiebolig nedtegner sin interesse for å være aktuelle leietakere.

Normalt inneholder en visningsliste som minimum interessentens navn, telefonnummer og e-post, men kan i noen tilfeller også inneholde kontaktinformasjon til aktuelle referanser.

Leiekontrakt med BankID-signering

Opprett husleiekontrakten og signer den med BankID helt gratis.

Enkelt og effektivt for både leietaker og utleier.