Hopp til innhold Velkommen til Husleie.no

Utleiers verktøykasse

Her finner du dokumenter og maler som er nyttige for deg som utleier.

Leiekontrakt m/ BankID

Online versjon av leiekontrakten med BankID-signering.

Leiekontrakt

Leiekontrakten regulerer leietakers og utleiers rettigheter og plikter i leieforholdet.

Innflyttingsprotokoll

Detaljert skjema for punkter til gjennomgang ved overtakelse av leiebolig.

Oppsigelse av leieforhold

Skjema som utleier fyller ut for oppsigelse av leieforholdet, og som oversendes leietaker.

Visningsliste - enkel

Liste hvor potensielle leietakere fyller ut kontaktdata under visningen.

Visningsliste - m/referanser

Liste hvor potensielle leietakere fyller ut kontaktdata og referanser under visningen.

Visningstips

Våre 10 beste tips til hvordan gjennomføre en vellykket av visning av leieboligen.

Begjæring om fravikelse

Standardmal for begjæring av fravikelse (utkastelse) av leietaker.

Gode råd for boligutleie

Gode råd og tips for boligutleie - både for erfarne og ferske utleiere.

Referansesjekk

Korte og konsise råd om hvordan utføre referansesjekk av potensielle leietakere.

Skjema til banken

Skjema til banken om utbetaling fra depositumskonto.

Utbetaling av depositum

Skjema hvor utleier samtykker til utbetaling av depositum fra depositumskonto.

Indeksregulering av husleien

Skjema for årlig indeksregulering av husleien som oversendes leietaker.

Regulering av gjengs leie

Skjema for regulering av husleien til gjengs leie som oversendes leietaker.

Krav mot depositum

Skjema for krav mot depositumskonto, og som begge parter signerer.

Tilbake til ressurser

Before download...

Continue... ×