Både leietaker og utleier har mulighet til å si opp et leieforhold. Hvilke regler som gjelder kommer oftest frem av leiekontrakten dere skrev ved leieforholdets oppstart, og om denne er tidsbestemt eller tidsubestemt.

Hvordan sier man opp som leietaker?

Leietakere kan, i motsetning til utleiere, si opp et leieforhold muntlig. Det er likevel anbefalt å si opp skriftelig, enten epost eller brev, slik at man har et bevis på at oppsigelsen er levert.

Uansett når du velger å si opp i løpet av en måned, løper oppsigelsestiden fra den 1. i måneden etter. Det er vanligst med tre måneders oppsigelsestid, og står det ikke noe spesifikk om lengden på oppsigelsestiden i leiekontrakten, så er det tre måneder som gjelder.

Når du har sagt opp boligen din må du ikke lenger bo der hvis du ikke ønsker, men du må betale husleie ut oppsigelsestiden, så sant ikke utleier finner en ny leietaker i løpet av denne tiden.

Trenger du en mal for oppsigelsesbrev du kan sende til utleier? Last ned en gratis her.

Utleier må ha saklig grunn for å si opp en leietaker

Leietakere har noe som kalles oppsigelsesvern. Utleier må derfor ha en saklig grunn hvis han eller hun ønsker å si opp leieboeren. Eksempler på slike grunner kan være:

  • Leietaker har ikke betalt inn depositum eller stilt med en annen form for sikkerhet for leieforholdet
  • Leietaker har ikke betalt husleien
  • Leietaker betaler husleien for sent
  • Leietaker følger ikke husordensreglene
  • Leietaker endrer forskjellige ting i boligen som ikke er avtalt med utleier
  • Leietaker vedlikeholder ikke boligen som avtalt
  • Leietaker leier ut boligen til andre uten lov, såkalt fremleie
  • Utleier skal selv bruke boligen
  • Boligen skal pusses opp og det er ikke mulig å bli boende samtidig som dette skjer
  • Boligen skal selges

Skal utleier bruke boligen selv, sies leietaker opp på vanlig måte, som da er skriftlig. Hvis utleier ikke gjør oppsigelsen på riktig måte kan du som leietaker velge å se bort fra denne. Skulle det skje må i så fall utleier starte oppsigelsesprosessen på nytt. Dersom leietaker nekter å godta oppsigelsen kan utleier gå til søksmål, og da er det egne regler og tidsfrister som gjelder.

Artikkelen fortsetter litt lenger ned  ⇣

heve leiekontrakt

Skal en leietaker sies opp følger det av loven at det må gjøres skriftlig. Utleieren må ha en saklig grunn for oppsigelsen.

Oppsigelse av leieforhold fra utleiers side

Dersom en utleier skal si opp leietakeren sin må  det gjøres skriftlig. Utleieren bør sørge for at leietakeren undertegner på at oppsigelsen er mottatt, som enten ved å levere oppsigelsesbrevet personlig, eller sende det som rekommandert post.

Avslutt leieforholdet på en enkel måte

Registrer info om leieforholdet og få en oppsigelse- eller hevingserklæring som møter lovens formkrav.

Kom i gang nå - det er helt gratis!