Krav mot Enterprise Insurance Company Plc

Alle utleiere som er part i en depositumsgaranti som i sin tid ble utstedt av Enterprise Insurance Company Plc har løpende mottatt informasjon, primært per e-post. Under er en oppsummering av den viktigste informasjonen som er distribuert:

28.07.2016 – Selskapet Enterprise Insurance Company Plc var å anse som insolvent

12.08.2016 – Bobestyrer bekreftet at alle stilte garantier står ved lag

28.08.2018 – Konkursboet setter endelig frist på 10.09.2018 på å sende krav mot garantien.

Krav mot depositumsgaranti som ikke ble sendt til norsk representant for Enterprise Insurance Company, Nordic Insurance Services AS, innen 10.09.2018 har derved gått tapt.

For utleiere som av en eller annen årsak ikke sendte krav om ubetalt husleie innen fristen kan Husleie.no bistå med inkassobehandling for. Ta i så fall kontakt med Husleie.no på post@husleie.no