Har du kjøpt eller vurderer du å kjøpe depositumsgaranti finner du svar på de oftest stilte spørsmålene om depositumsgarantien her.

Med unntak av helligdager får du svar på om du oppfyller vilkårene som stilles til kredittsjekken senest en virkedag etter at du la inn søknaden. Dersom resultatet av kredittsjekken var positiv så sender vi automatisk en e-post til utleier hvor han/hun må godkjenne opplysningene du har oppgitt i søknaden og vilkårene for depositumsgaranti. Så snart utleier har godkjent så vil du motta en e-post om dette. Dersom resultatet av kredittsjekken var negativ så vil du motta en e-post om at du ikke kvalifiserer til å kjøpe depositumsgaranti. Vær oppmerksom på at dersom utleier ikke godkjenner depositumsgarantien innen 7 dager etter at du søker så vil kredittkort-reservasjonen slettes og du vil måtte søke på nytt igjen.

Prøv igjen og hvis det ikke funker så kan du sende skjermbilde av feilmeldingen til Husleie.no. Hvis du er på mobilenhet kan du også prøve fra PC. Om du ikke har dekning på betalingskortet du legger inn kan det være årsaken til feilmeldingen. 

Vi trekker ikke beløpet før søknaden har blitt godkjent av utleier. Når du legger inn søknaden og den blir behandlet reserveres beløpet på kortet ditt, og når utleier godkjenner trekkes beløpet.

Vi reserverer beløpet først for å forsikre oss om at du har dekning på kortet i det du legger inn søknaden. Hvis du ikke har det blir søknaden avslått og du må vente til du har dekning før du kan legge inn ny søknad.

Du må legge inn et betalingskort når du søker og vi reserverer beløpet umiddelbart.

Du må legge inn et betalingskort når du søker og vi reserverer beløpet umiddelbart. Vi sender ikke faktura på dette beløpet.

Et av vilkårene for å få søknaden godkjent er at du ikke kan ha betalingsanmerkninger. Hvis du har det vil du ikke få søknaden godkjent.

Ja, det er det. Du kan f eks søke om Leietakerbevis. Det koster 49,- og hvis du får det utstedt oppfyller du vilkårene. Les mer og søk her: https://www.husleie.no/leietaker/leietakerbevis/

Hvis noen andre skal søke for deg må den personen også være hovedleietaker i kontrakten. Hvis ikke er ikke garantien gyldig.

En annen kan betale, men du kan ikke la noen andre bli kredittsjekket på dine vegne. Hvis noen andre skal søke for deg må den personen også være hovedleietaker i kontrakten. Hvis ikke er ikke garantien gyldig.

Garantien er skal signeres av leietaker, med påtegning av personnummer. Deretter skal det sendes en kopi til utleier for oppbevaring.

Dersom dette ikke etterfølges risikere partene å ha en garanti som ikke er gyldig.

Dersom garantien skal gjelde for flere leietakere enn det som fremkommer av det beviset utstedt av Husleie.no, må medleietaker signere for hånd på garantien. Deretter skal det sendes en kopi til utleier.

Kjøp av depositumsgaranti er bindende for begge parter, og refunderes ikke. Dette er uavhengig av hvor lenge du har bodd i utleieboligen. Dette er opplyst i depositumsgarantiens vilkår som ble akseptert ved bestilling.

I dette tilfelle kan utleier kansellere garantien ved å si fra til Husleie.no uten ugrunnet opphold. Dette må gjøres senest 3 måneder etter ikraftredelsesdato, ellers blir garantien stående.

For å kunne innvilge en depositumsgaranti må vi gjennomføre en kredittsjekk av deg, og resultatet av denne må være positiv. Kredittopplysningsbyrået er pålagt å sende ut et såkalt gjenpartsbrev til den personen som er kredittsjekket.

For å oppheve reservasjon mot kredittsjekk kan du logge deg inn på www.experian.no eller www.bisnode.no for å oppheve/slette en frivillig kredittsperre.

Husleie.no sin rolle er kun relatert til markedsføring og salg av depositumsgarantien. Det er forsikringsselskapet Hiscox Plc, representert ved Søderberg Partners i Norge, som er garantistiller og har ansvaret for utbetaling av krav mot depositumsgarantien.

Du må ikke søke om Leietakerbevis først, men hvis du lurer på hvorvidt du oppfyller vilkårene eller ikke kan det lønne seg. Les mer og søk her: https://www.husleie.no/leietaker/leietakerbevis/

Du får ikke tilbake engangssummen.

Nei, det er ikke mulig. Hvis du har flyttet til et nytt leieobjekt og ønsker en garanti som sikkerhet må du søke om en ny.

Som utgangspunkt er ikke det mulig, men det finnes unntak for enkelte tilfeller i bofellesskap e.l Ta kontakt med Husleie.no så vil vi vurdere om du oppfyller vilkårene til unntaket.

Depositumsgarantien dekker de tap utleier har for ubetalt husleie. Videre kan depositumsgarantien dekke andre krav utleier måtte ha mot leietaker så fremt disse fremgår av et akseptbrev signert av leietaker.

Både utleier og leietaker får tilsendt garantibeviset for depositumsgarantien innen 2 virkedager etter at kredittsjekken er gjennomført og utleier har akseptert depositumsgaranti som sikkerhet.

Depositumsgarantien har en varighet på 3 år fra bestillingsdato eller innflyttingsdato dersom denne bestilles i forkant av leieforholdets startdato.

Ved utflytting og opphør av leieforholdet avsluttes depositumsgarantien så sant ikke utleier melder krav mot den relatert til ubetalt husleie eller skader på leieboligen. Du behøver ikke melde fra til forsikringsselskapet når du flytter. Du kan lese mer om depositumsgarantiens vilkår ved å klikke her.

Depositumsgarantien gjelder kun for private leietakere, men vår samarbeidspartner Søderberg og Partners tilbyr garantiløsninger for leie av næringseiendom.

En depositumsgaranti kan kun kanselleres av utleier dersom leieforholdet ikke har startet eller noen av partene ombestemte seg. Utleier må da ta kontakt med kundeservice innen rimelig tid, ellers kan partene risikere at garantien blir stående.

Vilkårene for depositumsgarantien finner du ved å gå til denne siden.