Har du kjøpt eller vurderer du å kjøpe leietakerbevis finner du svar på de oftest stilte spørsmålene om leietakerbeviset her.

Med unntak av helligdager tar det maksimalt 1 virkedag fra du har bestilt leietakerbevis til vi gjennomfører kredittsjekken og sender leietakerbeviset til den e-postadressen du oppga ved bestilling.

Om du har søkt om leietakerbevis og ikke mottatt noe kan hende du fikk avslag på søknaden, eller at du la inn feil epost-adresse.

Om du la inn feil epost-adresse kan du kontakte Husleie.no og be om å tilsendt leietakerbeviset på riktig mail.

For at vi kan kunne utstede et leietakerbevis må du ha et positivt resultat på en kredittsjekk. Kravet til et positivt resultat er at du har et norsk personnummer, ikke har registrerte, uoppgjorte betalingsanmerkninger og har hatt registrert inntekt i et av de siste tre skatteårene. Om du ikke møter alle disse kriteriene vil du få et negativ resultat av kredittsjekken, og vi kan dermed ikke utstede et leietakerbevis.

Du må betale for leietakerbeviset selv om du ikke blir kredittgodkjent fordi Husleie.no har både faste og variable kostnader knyttet til levering av dette produktet. For at du ikke skal pådra seg unødvendige kostnader så har vi også gjort det tydelig at du ikke bør bestille dersom du vet at du ikke tilfredsstiller kravene for leietakerbeviset.

For å kunne utstede et leietakerbevis må vi gjennomføre en kredittsjekk av deg. Kredittopplysningsbyrået er pålagt å sende ut et såkalt gjenpartsbrev til den personen som er kredittsjekket.

Kravene for å få et leietakerbevis er et positivt resultat av en kredittsjekk. Kravet til et positivt resultat er at du har et norsk personnummer, ikke har registrerte, uoppgjorte betalingsanmerkninger og har hatt registrert inntekt i et av de siste tre skatteårene. Om du ikke møter alle disse kriteriene vil du få et negativ resultat av kredittsjekken, og vi kan dermed ikke utstede et leietakerbevis.

For å oppheve reservasjon mot kredittsjekk kan du logge deg inn på www.experian.no eller www.bisnode.no for å oppheve/slette en frivillig kredittsperre.

Et leietakerbevis er en ferskvare ettersom det utstedes basert på resultatet av en positiv kredittsjekk. Eventuelle betalingsanmerkninger som registreres på leietaker i tiden etter at kredittsjekken er gjennomført vil vi derfor ikke kunne ta høyde for å utstedelse av leietakerbeviset.

Du må betale for leietakerbeviset selv om du ikke blir kredittgodkjent fordi Husleie.no har både faste og variable kostnader knyttet til levering av dette produktet. For at du ikke skal pådra seg unødvendige kostnader så har vi også gjort det tydelig at du ikke bør bestille dersom du vet at du ikke tilfredsstiller kravene for leietakerbeviset.

For at vi kan kunne utstede et leietakerbevis må du ha et positivt resultat på en kredittsjekk. Kravet til et positivt resultat er at du har et norsk personnummer, ikke har registrerte, uoppgjorte betalingsanmerkninger og har hatt registrert inntekt i et av de siste tre skatteårene. Om du ikke møter alle disse kriteriene vil du få et negativ resultat av kredittsjekken, og vi kan dermed ikke utstede et leietakerbevis.

Ja, du kan bestille leietakerbevis flere ganger. Dersom du er i markedet for ny leiebolig over lengre tid så kan det være hensiktsmessig å bestille et leietakerbevis en gang per måned ettersom resultatet av en kredittsjekk er å anse som en ferskvare. Alternativt så kan du fremlegge det opprinnelige leietakerbeviset overfor utleier og samtidig si at du er villig til å bestille et nytt dersom utleier ønsker en helt fersk kredittsjekk.

Utleier kan etterprøve ektheten ved å kontakte Husleie.no.